Zapełnione turnusy wakacyjne

Uprzejmie informujemy, że na poniższe turnusy brak już miejsc dla uczestników:

* Mały Apostoł 1 - Zawadka -07-14.07.2018r.
* Mały Apostoł 1 - Zawadka - 11-18.08.2018

* Mały Apostoł 2 - Suche - 23-30.06.2018r.
* Mały Apostoł 2 - Zawadka - 04-11.08.2018r.


* Mały Apostoł 3 - Bukowina Tatrzańska - 07-14.07.2018r.
* Mały Apostoł 3 - Suche - 14-21.07.2018r.

* I stopień - Zawadka - 23-30.06.2018r.
* I stopień - Spytkowice - 14-21.07.2018r.

* III stopień - Suche - 21-28.07.2018r.

* Sportowe kl. 5 i 6 - Spytkowice - 21-28.07.2018r.
* Sportowe kl. 7, 8 i gim - Kasinka Mała - 07-14.07.2018r.
* Sportowe 7 i 8 kl. - Kasinka Mała - 28.07-04.08.2018r.

* Muzyczne Młodsi - Zawadka - 28.07-04.08.2018r.

* Plastyczne kl. 5 i st - Suche - 28.07.-04.08.2018r.

* Taneczne Młodsi - Spytkowice - 30.06-07.07.2018r.
* Taneczne Starsi - Spytkowice - 28.07 - 04.08.2018r.

* Turystyczne Starsi - Suche - 07.07-14.07.2018r.

Ważna informacja

W związku z pogrzebem śp. Ks. Prałata Antoniego Sołtysika, w środę, 30 maja
Biuro Grup Apostolskich będzie czynne w godzinach 10:00 - 13:00

 

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) oraz w piątek, 1 czerwca 
Biuro będzie zamknięte. 

Zmarł Prałat Antoni Sołtysik

W dniu 26 maja 2018 roku zmarł śp. ks. Prałat Antoni Sołtysik. 
Był u początku GA RAM z polecenia Ks. Kardynała Karola Wojtyły.
To wyjątkowy kapłan. Całe swoje życie poświęcił młodym.
Uroczystości pogrzebowe odbęd
ą się w dwóch etapach:

* wtorek, 29.05, godz. 15.00 - tzw. Importa czyli wprowadzenie do kościoła św. Mikołaja

* środa, 30.05,  godz. 15.00 - pogrzeb, także w kościele św. Mikołaja w Krakowie.

 

Zwracamy się z prośbą do członków RAM- u o liczny udział w uroczystościach. 

 

Rekolekcje sportowe w Kasince odwołane!

Z przyczyn technicznych odwołujemy rekolekcje sportowe w Kasince Małej w dn. 23-30.06.2018r.

Pozostałe turnusy pozostają bez zmian. Zapraszamy do zapisów!