Z nowym rokiem chcę wrócić do comiesięcznego i corocznego sprawozdania z naszej działalności w Grupach Apostolskich. Na początek zapraszam do lektury sprawozdania z działaności RAM za rok 2022 i 2023 przedstawiony na XVI Walnym Zgromadzeniu RAM, 10 grudnia 2023.

Zapraszam do lektury i współpracy!
ks. Marcin Rozmus