Sobota 21 października była wyjątkowym dniem dla naszego ruchu. To właśnie wtedy przeżywaliśmy kolejny Dzień Wspólnoty, który w tym roku był bardzo szczególny. Obchodzony jubileusz 50 lat rekolekcji Grup Apostolskich to czas spotkań, podsumowań i przede wszystkim patrzenia w przyszłość. A ta zapowiada się świetnie, mamy 38 nowych animatorów i 11 nowych moderatorów. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, prośmy o wytrwałość w trudzie oraz odwagę do codziennego wypełniania apostolskich obowiązków. 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zaczęło tego dnia tętnić życiem już z samego rana. O 10.00 zgromadziliśmy się na  Adoracji Najświętszego Sakramentu, która umożliwiła nam dobre przygotowanie się do najważniejszego punktu dnia, Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Roberta Chrząszcza rozpoczęła się w samo południe. W dobrym przeżyciu Mszy Świętej pomogła nam również oprawa muzyczna przygotowana przez Scholę RAM. 

,,Raduje się moje serce gdy was tutaj widzę” to słowa, od których biskup Robert rozpoczął homilię. Następnie zwrócił naszą uwagę na problem, jakim w obecnych czasach mogą być różnego rodzaju kryzysy, szczególnie te związane z wiarą. Podkreślony został fakt, iż doświadczenie kryzysu jest momentami człowiekowi potrzebne – burzy stary porządek a roztacza nowe perspektywy. W trudnych chwilach możemy zawsze liczyć na Ducha Świętego, który wlewa w nas nadzieję i umacnia wiarę. Szczególne i bardzo adekwatne do tego wyjątkowego dnia okazały się słowa sobotniej Ewangelii: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. Biskup zaznaczył, że nasza obecność na Dniu Wspólnoty oraz chęć bycia moderatorem czy animatorem jest publicznym przyznaniem się do Chrystusa. 

Po zakończeniu Mszy Świętej z obrzędem błogosławieństwa nowych animatorów i moderatorów RAM rozpoczęła się wspólna AGAPA z mnóstwem pyszności, których nie zabrakło dla nikogo. Kolejnym punktem była Gala RAM, którą uświetnił występ zespołu Wspólnota Śpiewająca KAIROS. Osoby szczególnie zasłużone dla Grup Apostolskich w minionym roku otrzymały specjalne wyróżnienie jakim jest Skrzydło Orła. 

Wieczorem z okazji Jubileuszu Grup Apostolskich odbyło się RAM Party, na które licznie przybyli młodzi z różnych części Archidiecezji. Przez pięć godzin zabawy, zostaliśmy zabrani w muzyczną podróż po pięciu dekadach muzyki tanecznej. Zabawa na os. Kalinowym trwała do nocy, poprowadził ją dla nas Animator Imprez. 

tekst: an. Marta Rusiecka

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:201042280819'.