Na podstawie par. 5, pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia “Grup Apostolskich Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej” zwołuje Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia i zapraszam wszystkich członków – moderatorów i animatorów.

Walne Zgromadzenie RAM to spotkanie wszystkich członków Stowarzyszenia, gdzie decydują się najważniejsze sprawy naszej Wspólnoty. Zgodnie z naszym Statutem, takie spotkanie odbywa się co 2 lata.

Data: 10 grudnia 2023

Miejsce: nasz Dom Rekolekcyjny “Dom Orłów” w Suchem

Plan Spotkania:
09.30 – kawa/herbata
10.00 – rozpoczęcie obrad
12.00 – EUCHARYSTIA
13.00 – obiad dla każdego

Plan Walnego Zgromadzenia:
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
4. Sprawozdanie Rady RAM za rok 2022-2023
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022-2023
6. Sprawozdanie Moderatora RAM za rok 2022-2023
7. Wybór nowej Rady RAM
8. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej
9. Zapytania i wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

Co to oznacza dla ciebie?
Że to spotkanie jest właśnie dla Ciebie: zapisz w kalendarzu, zaproś innych i przyjdź/przyjedź 10 grudnia 2023 do “Domu Orłów” w Suchem.

Walne Zgromadzenie jest poprzedzone Adwentowymi Dniami Skupienia dla Animatorów i Moderatorów. Zachęcamy cię do skorzystania z tego czasu. Jeśli jednak nie możesz być przez cały weekend, to przyjedź koniecznie w niedzielę.

Zapraszam Was do budowania jedności RAM
ks. Marcin Rozmus