10 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie RAMu krakowskiego w naszym domu rekolekcyjnym w Suchem. W trakcie tego ważnego wydarzenia zebrani dyskutowali o przyszłości wspólnoty i ustalali jej kierunek na następne dwa lata.

W pierwszej części spotkania odbyło się podsumowanie czasu od ostatniego Zgromadzenia. Najpierw można było wysłuchać sprawozdania ustępującej Rady RAM, później Komisji Rewizyjnej, a na końcu głos zabrał ks. mod. Marcin Rozmus.

W drugiej części odbyły się wybory nowych składów wyżej wymienionych organów.
Od niedzieli Radę RAM na lata 2024-2025 tworzą:

Członkowie Rady RAM z urzędu:

Członkowie Rady RAM z wyboru (Moderatorzy):

Członkowie Rady RAM z wyboru (Animatorzy):

Członkowie Rady RAM z nominacji:

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Mamy nadzieję, że wszyscy wybrani będą sumiennie, z wiarą i radością pracować dla RAM. Po krótkiej części na pytania, nastąpił koniec oficjalnych obrad. Całe wydarzenie zamknął pyszny obiad, po którym uczestnicy wrócili do domów, pełni motywacji do rozwijania i budowania naszej wspólnoty.

tekst: an. Zofia Sięka
foto: p. Paulina Rutkowska, an. Amelia Cyganik

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:201042280819'.