W mroźny środowy wieczór 10 stycznia w Domu na Cichym Kąciku po raz pierwszy zebrała się w nowym składzie Rada RAM wybrana na lata 2024-2025. Przed oficjalną częścią spotkania zgromadził nas kuchenny stół – jak to często bywa w Naszym Domu. O godzinie 19.00 rozpoczęliśmy wspólnymi Nieszporami, żeby Bogu zawierzyć to, nad czym będziemy obradować, czyli działalność Stowarzyszenia.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu protokołu z poprzedniej Rady RAM, przeszliśmy do planowania tego, jak będzie wyglądać nasza praca. Przywróciliśmy do funkcjonowania projekt “Prawa Ręka”, który sprawnie rozdziela zadania do wykonania i daje jasny podział pracy. Podczas rozmów o swoich wizjach i umiejętnościach wyklarowały się osoby odpowiedzialne za poszczególne działy Prawej Ręki:
– formacja duchowa SPIRITUAL FORMATION – an. Zofia Bartoszko, an. Olga Chrzanowska, an. Jakub Kusak
– obsługa strony internetowej WEBSITE MAINTAINER – mod. Wojciech Kłeczek, mod. Aleksandra Ziarko
– media społecznościowe MASTERY SOCIAL MEDIA – mod. Daria Rembilas, mod. Agnieszka Łyczak-Dumanowska, an. Łukasz Repa
– organizacja wydarzeń EVENT ORGANIZER – mod. Magdalena Filipek, mod. Anna Budz, an. Bartosz Noworyta
– identyfikacja wizualna VISUAL ZONE – an. Katarzyna Jochymek, an. Anna Pacyga.

Przystąpiliśmy do wyboru członków KOHGA, czyli Komisji Odznaczenia Honorowego Grup Apostolskich, którymi z ramienia nowej Rady stali się mod. Daria Rembilas i an. Bartosz Noworyta. Planując naszą działalność zwróciliśmy uwagę na budowanie jedności, wspólnoty i byciu ludźmi ciągle otwartymi, aktywnymi i gotowymi na przyjęcie drugiego człowieka i nowych inicjatyw.

Planowo spotkania Rady RAM będą się odbywać cyklicznie, stacjonarnie, raz w miesiącu, aby na bieżąco przedstawiać postępy prac i omawiać sprawy bieżące.

tekst: an. Anna Pacyga, sekretarz Stowarzyszenia

O wszystkich osobach odpowiedzialnych i zaangażowanych w naszej wspólnocie dowiecie się tutaj: