To były owocne dwa lata. Są sprawy, których nie udało się zrealizować, ale jest wiele takich, które są dziełem pracy naszej Rady RAM kadencji 2022-2023.

8 listopada 2023, w naszym Domu “Kącik 39” odbyło się ostatnie spotkanie Rady RAM obecnej kadencji. Za miesiąc w czasie Walnego Zgromadzenia RAM zostanie wybrana nowa Rada. Było to więc spotkanie podsumowujące, ale nie bez patrzenia w przyszłość. Pojawiły się wnioski i wyzwania, przed którymi stanie nowa Rada.

Dzisiaj przede wszystkim: Dziękujemy! Za dwuletnia pracę dla Grup Apostolskich w Radzie RAM, za zaangażowanie, wszystkie pomysły, które udało się zrealizować i te które pozostały w sferze planów i marzeń. Za każde spotkanie i chęć wspólnego tworzenia dla dobra naszej wspólnoty.

Dla przypomnienia. Skład ustępującej Rady RAM to:
Członkowie Rady RAM z urzędu:
– ks. Marcin Rozmus, moderator diecezjalny
– ks. Dariusz Biernat, współpracownik moderatora diecezjalnego
– Pani Paulina Rutkowska – pracownik Duszpasterstwa
– An. Marlena Smarduch (do IX 2022), An. Anna Pacyga (od X 2023) – pracownik Duszpasterstwa
– Mod. Natalia Bajerek – skarbnik
– Mod. Agnieszka Gawlak – sekretarz 
Członkowie Rady RAM z wyboru:
– Mod. Agnieszka Łyczak-Dumanowska
– Mod. Aleksandra Sieczkowska
– Mod. Wojciech Kłeczek
– Mod. Angelika Lichosyt
– Mod. Konrad Wrocławiak
– Mod. Jakub Kusiak
– Mod. Patrycja Widyna
– Mod. Magdalena Jaśkowiec
– An. Amelia Cyganik
– An. Jakub Kusak
Członkowie Rady RAM z nominacji:
– An. Wojciech Krupa
– Mod. Daria Rembilas
– An. Agnieszka Budz
– An. Dominika Buczek

Już w grudniu podczas Walnego Zgromadzenia RAM Rada oficjalnie podsumuje swoją dwuletnią pracę oraz wybierzemy nową Radę RAM.

Uczestnictwo w Radzie to przywilej i wyróżnienie, a przede wszystkim radość tworzenia dla dobra wspólnoty.