Zapisy rozpoczynają się 01.09.2023r
TUTAJ – FORMULARZ ZAPISÓW

Kto może rozpocząć Studium Animatora RAM?

Osoba, która:

 • ukończyła 16 lat
 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • uczestniczyła w przynajmniej jednych rekolekcjach formacyjnych RAM (8, I, II, III stopień)
 • otrzymała pozytywną opinię od księdza proboszcza z parafii zamieszkania
 • wypełniła ankietę zgłoszeniową na Studium Animatora 2023/24

Wymagania Studium Animatora RAM:

 • uczestnictwo we wszystkich wykładach studium*
 • zaliczenie przedmiotów według wymagań wykładowcy
 • uczestnictwo w Rekolekcjach Animatorskich
 • uczestnictwo w Dniach Skupienia dla kandydatów na Animatorów 
 • pozytywna opinia z pracy w parafii
 • obowiązkowe lektury:
  – Dekret o Apostolstwie Świeckich „Apostolicam Actuositatem”
  – Dzieje Apostolskie
  – Statut Stowarzyszenia Grup Apostolskich RAM
 • opłata za Studium 200 zł (płatne gotówką na pierwszym spotkaniu)

*spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i trwają od 09:00-16:00

Kto może zostać animatorem RAM? 

Osoba, która:

 • ukończyła Studium Animatora RAM z wynikiem pozytywnym
 • uczestniczyła w przynajmniej dwóch turnusach rekolekcji formacyjnych RAM (8, I, II, III stopień)
 • aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła
 • ukończyła 17 rok życia
 • pozytywnie zaliczyła praktykę wakacyjną RAM
 • złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia GA RAM

Pierwsze spotkanie Studium – 7 października 2023 (sobota)