ZA CO PŁACISZ?

– przejazd komfortowym autokarem
– opłaty drogowe i parkingowe
– 10 noclegów w hotelach/pensjonatach (pokoje 2-4 osobowe z łazienkami) oraz 5 noclegów w ramach zakwaterowania w Lizbonie przez organizatorów ŚDM (rodziny lub hale sportowe)
– 10 śniadań
– 9 obiadokolacji, 1 kolacja
– ubezpieczenie NNW 15000zł + KL 15000€
– składka na TFG i TFP
– pakiet pielgrzyma ŚDM (polski oraz portugalski) w którym zawarty jest pobyt na ŚDM w Lizbonie (noclegi, przejazdy, wyżywienie, gadżety)

ZA CO NIE PŁACISZ?

– kosztów biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, opłaty klimatycznej tata, przewodników, lokalnych kosztów związanych z realizacją programu 
(około 110€/osobę – płatne obowiązkowo w autokarze)
– dopłaty do pokoju jednoosobowego (200€)
– napojów do obiadokolacji
– świadczeń nie wymienionych w ofercie

KOSZT PIELGRZYMKI

Dla Animatorów i Moderatorów RAM: 
1150 zł + 865 € (pakiet ŚDM pokrywa RAM)

Dla pozostałych osób: 
1150 zł + 865 € + ok. 1500 zł (pakiet ŚDM)

DANE DO PRZELEWU

konto walutowe – EURO

Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
Bank Pekao SA I Oddział Kraków
32 1240 4533 1978 0011 1934 0292

konto na złotówki – PLN

Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
Bank Pekao SA I Oddział Kraków
12 1240 4533 1111 0011 1934 0449

Zasady uczestnictwa w Pielgrzymce Grup Apostolskich 
na Światowe Dni Młodzieży – Lizbona 2023 
szlakiem Sanktuariów Maryjnych Europy

 1. Organizatorem pielgrzymki jest Stowarzyszenie Grup Apostolskich – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej we współpracy z Biurem Podróży Relax-Travel.
 2. Uczestnictwo w Pielgrzymce jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem poniższych zasad.
 3. Minimalny wiek uczestnika to 16 lat, ukończone na dzień wyjazdu tj. 25 lipca 2023
 4. Osoby niepełnoletnie muszą mieć wyznaczonego przez rodziców lub opiekunów prawnych pełnoletniego opiekuna tej samej płci na cały czas trwania pielgrzymki.
 5. Koszt pielgrzymki:
  – dla Animatorów i Moderatorów RAM: 1150 zł + 865 € (pakiet ŚDM pokrywa RAM)
  – dla pozostałych uczestników: 1150 zł + 865 € + ok. 1500 zł (pakiet ŚDM)
  Przedstawiona cena jest aktualna na rok 2022. Ze względu na niepewność kosztów branż hotelowych i innych, cena na rok 2023 może ulec zmianie.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do terminowych wpłat na rzecz pielgrzymki według harmonogramu:
  – przy zapisie: 100 € (po zaksięgowaniu wpłaty zgłoszenie uczestnictwa zostaje przyjęte)
  – do 16 grudnia 2022: 300 €
  – do 31 marca 2023: 1150 zł (An i Mod. RAM); 2650 zł (pozostali uczestnicy)
  – do 31 maja 2023: 465 € – pełna kwota wyjazdu
 7. W razie rezygnacji nie zwracamy wpłat, które zostały przeznaczone na zaliczki oraz inne wydatki związane z organizacją wyjazdu.
 8. Każdy uczestnik bierze obowiązkowo udział we wszystkich punktach programu pielgrzymki. 
 9. Każdy uczestnik dba o punktualność przybywania na określone punkty programu oraz o odpowiednie zachowanie.
 10. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania każdego miejsca podczas wyjazdu tj.: autokar, hotele, kościoły, święte miejsca i lokale związane z ŚDM. W każdym z tych miejsc zachowają po sobie należyty porządek. Za zniszczone przedmioty uczestnik zostanie osobiście pociągnięty do odpowiedzialności cywilno-prawnej.
 11. Spotkania i rozmowy towarzyskie powinny się odbywać w miejscach publicznych z zachowaniem ciszy nocnej. 
 12. Pełnoletni uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są egzekwować zasady regulaminu i być przykładem postepowania dla młodzieży. Nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy organizatorów.
 13. Nabywanie oraz posiadanie lub używanie narkotyków jest zabronione. Niedostosowanie się do tej zasady oznacza natychmiastowe usunięcie z listy uczestników wyjazdu, a w konsekwencji brakiem możliwości udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie.
 14. Uczestnicy nie mogą posiadać żadnych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia.
 15. Jeżeli z powodu nieprzestrzegania powyższego regulaminu lub z innych powodów dyscyplinarnych okaże się konieczne odesłanie uczestnika do domu, tenże uczestnik oraz jego rodzina/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za sposób oraz koszty przyspieszonego powrotu.
 16. Pielgrzymka oraz Światowe Dni Młodzieży mają charakter religijny – każdego dnia uczestnicy biorą udział w modlitwach, wspólnej Eucharystii i konferencjach. Uczestnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby uczestniczyć w pielgrzymce w stanie łaski uświęcającej.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione lub zniszczone z powodu braki uwagi uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe oraz nie dysponuje depozytem na rzeczy wartościowe
 18. Rejestracja poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z wyjazdem na pielgrzymkę. 
 19. Udział w pielgrzymce jest równoznaczny z przyjęciem i akceptacją niniejszego regulaminu.
 20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.