SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2022-2023

Po 16 latach istnienia Stowarzyszenia „Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej” należy do niego 1207 członków zwyczajnych i 413 członków wspierających. 

W ciągu ostatnich dwóch lat Rada RAM spotykała się w 2022 – 9 spotkań, w 2023 – 3 spotkania. Podsumowanie ich pracy wymaga więc osobnego sprawozdania.

Określenie dokładnej liczby aktywnych moderatorów i animatorów jest trudne, ponieważ specyfiką naszej wspólnoty jest to, że jedni przychodzą, inni odchodzą. Jesteśmy wspólnotą przechodnią, czyli odgrywamy ważną role w życiu człowieka tylko na pewnym etapie jego życia.

Cieszy każde zaangażowanie i każda podejmowana inicjatywa. A najbardziej cenna to ta, która wychodzi oddolnie.

Wszyscy moderatorzy i animatorzy są w naszej wspólnocie mile widziani i zawsze oczekiwani na każdym RAMowskim wydarzeniu, Dniach Skupienia czy Rekolekcjach Formacji Apostolskiej. Spotkanie w świecie realnym, po okresie pandemii, stało się dla nas jeszcze ważniejsze. 

Poniższe sprawozdanie obejmuje czas od 11 grudnia 2021, czyli od ostatniego Walnego Zgromadzenia do dnia 10 grudnia 2023, czyli XVI Walnego Zgromadzenia RAM.

GRUPY APOSTOLSKIE W PARAFIACH NASZEJ ARCHIDIECEZJI

Nasze wspólnoty istnieją obecnie w 46 parafiach naszej archidiecezji. Do Stowarzyszenia zostały przyjęte 2 grupy: w 2021 roku: w parafii św. Szczepana w Krakowie; w 2022 roku: w parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie.

Praca w parafiach to cały czas podstawowy cel naszej działalności i pierwsze miejsce naszej apostolskiej pracy. Dlatego też wzorem lat poprzednich powstał program formacyjny dla parafii na rok 2022/2023: „Prorocy”. Niestety z różnych względów program ten nie został skończony. Z jednej strony widać duże zapotrzebowanie Grup Parafialnych na taki program, z drugiej jednak widać, że jest to duży wysiłek, z którym inicjatorzy projektów zostają często sami. 

Obecnie w Duszpasterstwie zastanawiamy się nad wdrożeniem programu opartego na Katechizmie Młodych „YouCat”. W fazie planowania jest jeszcze sposób – jak zaaplikować projekt na grunt Grup Parafialnych.

Ważnym wydarzeniem jest Dzień Jedności Grup Parafialnych, który obchodzimy zawsze w piątek przed czwartą Niedzielą Adwentu. Nie prowadzimy statystyk ile grup rokrocznie się do tego wydarzenia przyłącza, ale chcemy w ten sposób wyrazić naszą jedność i poczucie wspólnoty.

Zadaniem na przyszłość jest odnowienie roli liderów parafialnych, którzy byliby nie tylko osobą do przekazywania informacji raz w roku o stanie liczebnym wspólnoty, ale zgodnie z zamierzeniem sprzed trzech lat, ale mogliby sprawić, że wymiana doświadczeń zbliży nasze Grupy Parafialne i zainicjuje jeszcze większą współpracę międzyparafialną.

NASZE DUSZPASTERSTWO

– schola RAM, spotyka się w każdy czwartek o godz. 18.30 w Domu na Cichym Kąciku. Opiekuję się nią mod. Magdalena Filipek. 

– AMICUS – od 1 stycznia 2023 zostało reaktywowane wydawanie naszego czasopisma w zmienionej formie – jako gazeta internetowa listdoprzyjaciol.pl ; reaktywacji podjęli się an. Karolina Kopacz, an. Maciej Orłowski, an. Maciej Rybak. Zebrali do tego sporą liczbę redaktorów, cały czas się rozwijają i co godne pochwały – każdy wydany numer jest podsumowany wspólną Eucharystią.

– Duszpasterstwo na Cichym Kąciku – jest miejscem załatwiania wszystkich spraw naszego duszpasterstwa, ale przede wszystkim miejscem spotkań. W listopadzie 2022 roku ks. Abp Marek Jędraszewski zaprosił nas do podjęcia się zagospodarowania domu na Cichym Kąciku w Krakowie jako nowej siedziby naszego Duszpasterstwa. Do wiosny 2023 trwał w nim remont. W czerwcu 2023 przenieśliśmy fizycznie naszą siedzibę z biura na Wiślnej do Domu na Cichym Kąciku. Nowe miejsce to nowe wyzwania. Cały czas jesteśmy na etapie zagospodarowywania tego miejsca. Ponieważ najważniejszy jest człowiek, to obecnie największy wysiłek to inwestycja w ludzi. Najważniejsze inicjatywy budujące nasz dom „Kącik 39” to: 

– comiesięczna adoracja w ostatni czwartek miesiąca o 19.30
– comiesięczny różaniec w drugi czwartek miesiąca o 20.30
– wieczory filmowe w trzeci czwartek lub środę 
– msze św. niedzielne o godz. 9.00,
– poniedziałkowe roraty o 6.30 ze śniadaniem

A przede wszystkim jest to miejsce spędzania czasu przy stole: eucharystycznym i kuchennym.

REKOLEKCJE

Zostały zorganizowane rekolekcje Formacji Apostolskiej:

 • w Ferie Zimowe 2022 – 7 tygodniowych turnusów w 5 ośrodkach rekolekcyjnych – w których uczestniczyło 114 uczestników, 33 animatorów, 7 moderatorów, 7 księży (Razem 161 osób)
 • w Wakacje Letnie 2022 – 19 tygodniowych turnusów w 6 miejscach – w których uczestniczyło 515 uczestników, 117 animatorów, 12 moderatorów i 10 moderatorów praktykantów, 2 instruktorów, 7 kleryków i 1 siostra zakonna, 19 księży (Razem 683 osoby) – trzy turnusy zostały odwołana z powodu braku chętnych.
 • w Ferie Zimowe 2023 – 5 turnusów w 2 miejscach z czego 3 czterodniowe, 1 tygodniowe (animatorskie) i 1 trzydniowe dla maturzystów – w których uczestniczyło 145 uczestników, 24 animatorów, 5 moderatorów oraz 5 księży (Razem 179 osób)
  Program czterodniowych rekolekcji został opary o „4 prawa życia duchowego” – konspekt przygotowany przez mod. A. Łyczak
 • w Wakacje Letnie 2023 – 15 tygodniowych turnusów w 3 miejscach oraz obóz wędrowny na czerwonym szlaku beskidzkim – w których uczestniczyło 347 uczestników, 83 animatorów, 7 moderatorów i 11 moderatorów praktykantów, 3 instruktorów, 7 kleryków, 2 diakonów i 1 siostra zakonna, 15 księży (Razem 476 osób)

Wszystkie turnusy zostały zgłoszone jako Wypoczynek dzieci i młodzieży do Małopolskiego Kuratorium Oświaty zgodnie z wymaganiami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tego wypływają następujące wnioski:
– potrzeba ciągłego doskonalenia i wspierania animatorów i moderatorów przez organizowanie kursów dla wychowawców oraz kierowników kolonijnych, jak również spotkań szkoleniowych
– potrzeba mobilizacji kierowników i wychowawców do obecności podczas spotkań przed i po wakacyjnych, które pozwolą na podnoszenie jakościowe naszych rekolekcji
– potrzeba reklamy naszych rekolekcji apostolskich, a więc na różne sposoby docieranie do rodziców z ofertą naszych wypoczynków.

DNI SKUPIENIA

W ciągu roku zostały zorganizowane Dni Skupienia dla Animatorów i Moderatorów:

 • w 2022 roku – 3 serie Dni Skupienia (2 w Wielkim Poście i 1 w Adwencie), w których uczestniczyły 72 osoby,
  – majówka (27 uczestników i 6 os. kadry), listopadówka (33 uczestników i 9 os. kadry)
 • w 2023 roku – 3 serie Dni Skupienia (2 w Wielkim Poście i 1 w Adwencie), w których uczestniczyło 89 osób.
  – majówka (17 uczestników i 6 os. kadry), listopadówka (31 uczestników i 8 os. kadry

Wnioski:
Pojawiają się ciągle głosy o potrzebie formacji animatorów i moderatorów. Ważne jest więc wzajemne zachęcanie się do uczestnictwa w naszych Dniach Skupienia. W planach mamy pilotażowe spotkanie formacyjne online dla animatorów i moderatorów prowadzone przez ks. Wojciecha Barana.

W ciągu roku zorganizowano również Dni Skupienia:

 • Dni Skupienia dla kandydatów na animatorów i moderatorów (przed błogosławieństwem) – zarówno w roku 2020 i 2021.

CAMP BACK FESTIVAL – 22-25.08.2023

W roku 2023 po raz pierwszy został zorganizowany 4-dniowy otwarty festiwal w Ludźmierzu pod namiotami. Spotkanie miało charakter ewangelizacyjny, było przygotowane z dużym rozmachem i ma bardzo duży potencjał na przyszłość jako spotkanie, w którym realizowane jest nasze apostolstwo.

Uczestniczyło w nim: 6 organizatorów, 19 wolontariuszy, 19 uczestników z całej Polski oraz zaproszeni goście.

ŚDM LIZBONA 2023

W spotkaniu młodych z całego świata uczestniczyło bardzo wielu członków naszej wspólnoty: księży, moderatorów, animatorów i uczestników. Jedna z grup była zorganizowana przez nasze Duszpasterstwo i była to jednocześnie Pielgrzymka dziekczynna za 50-lat RAMu. Wzięło w niej udział 42 osoby.

DZIEŃ WSPÓLNOTY RAM

Dzień Wspólnoty RAM w latach 2022 i 2023 odbył się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach: 15.10.2022 oraz 21.10.2023. Przewodniczył im ks. Bp Robert Chrząsz. W naszych uroczystościach wzięli udział również ks. Paweł Kubani, ks. Jan Mazurek, ks. Krzysztof Żyła i ks. Damian Matusz z młodzieżą z Przemyskiego RAMu, ks. Przemysław Jamro, ks. Jakub Lorenc i ks. Szczepan Węglowski z młodzieżą z RAMu Rzeszowskiego oraz wielu księży związanych z Grupami Apostolskimi. 

Obecni byli również najbliżsi nowych animatorów i moderatorów. Bardzo cieszy, że w naszych Dniach Wspólnoty z roku na roku bierze udział coraz większa liczba naszych Grup Parafialnych. 

W roku 2022 po raz pierwszy podczas Gali RAM zostały wręczone statuetki „Skrzydło Orła” dla najbardziej aktywnych, zaangażowanych i oddanych naszej wspólnocie osób. W roku 2023 statuetki wręczono po raz drugi.

W roku 2022 wręczono również Honorowe Członkostwo w RAMie mod. Dorocie Rafie, a w roku 2023: p. Ninie Bieniek, ks. Pawłowi Kubaniemu, ks. Wojciechowi Baranowi.

III KONGRES WSPÓLNOT RAM w Reszowie – 11-13.11.2022

W Kongresie wzięła udział nasza 12-osobowa delegacja animatorów, moderatorów i księży, aby wraz z delegacjami z Rzeszowa i Przemyśla podzielić się najważniejszymi dla nas tematami: tożsamość i przyszłość.

III KONGRES RAM ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ – 04.03.2023

Był owocem Kongresu w Rzeszowie i próbą dyskusji na tematy ważne w naszej diecezji, w naszych grupach parafialnych.

I Turniej Sportowy „Granie w RAMie” – 18.02.2023

Nowa inicjatywa naszego Ruchu, która zgromadziła ponad stu zawodników z wielu naszych grup parafialnych. To przede wszystkim czas dobrej zabawy i integracji.

STUDIUM ANIMATORA

W roku 2021/2022 w Studium Animatora uczestniczyło i 15 października 2022 podczas naszego Dnia Wspólnoty zostało pobłogosławionych 24 nowych animatorów i 9 moderatorów.

W roku 2022/2023 w Studium Animatora uczestniczyło i 21 października 2023 podczas naszego Dnia Wspólnoty zostało pobłogosławionych 38 nowych animatorów i 11 moderatorów. 

Jednocześnie w Studium Animatora 2023/2024 uczestniczy obecnie 27 osób.

POZOSTAŁE WYDARZENIA

– 1 czerwca 2022 i 2023  – nasza Pielgrzymki do św. Królowej Jadwigi w Katedrze na Wawelu. To wydarzenie staje się stałym elementem naszego RAMowskiego życia. Tym bardziej chcemy iść w tym kierunku, aby nasza modlitwa u św. Królowej Jadwigi była dobrym wstępem do rekolekcji wakacyjnych.

– Inauguracja Roku Formacyjnego:
24.09.2022 roku odbyła się na Salwatorze i przewodniczył jej neoprezbiter ks. Marcin Pytko, a kazanie wygłosił ks. Marcin Rozmus
30.09.2023 roku odbyła się przy ołtarzu szałasowym na Turbaczu – mszy św. przewodniczył ks. Marcin Rozmus, a kazanie wygłosił ks. Dariusz Biernat.

– Kolędogranie:
30.01.2022 i 07.01.2023 na Salwatorze zgromadziły grupy turnusowe po rekolekcjach feryjnych oraz grupy parafialne.

– Modlitwa w rocznicę śmierci ks. Antoniego Sołtysika – 26 maja 2022. Co roku razem z KSMem modlimy się w kościele św. Mikołaja w Krakowie. W roku 2023 modlitwa połączona była ze spotkaniem wspomnieniowym, w którym uczestniczyły osoby pamiętające początki Grup Apostolskich, współpracujące z ks. Antonim. Spotkanie było połączone z promocją książki biografii o ks. Antonim, autorstwa ks. Andrzeja Zwolińskiego i p. Elżbiety Szklarczyk

– cieszy fakt licznego udziału RAMowiczów na Spotkaniu Młodych Archidiecezji Krakowskiej (SMAK) również w gronie organizatorów i wolontariuszy – i we wszystkich inicjatywach Duszpasterstwa Młodzieży

– 18.11.2023 – międzydiecezjalne spotkanie Rad RAM w Przemyślu – skupił się na szukaniu odpowiedzi na pytanie o to, co w dzisiejszym świecie młodych RAM ma do zaoferowania.

STUDIUM ANIMATORA

W roku 2021/2022 w Studium Animatora uczestniczyło i 15 października 2022 podczas naszego Dnia Wspólnoty zostało pobłogosławionych 24 nowych animatorów i 9 moderatorów.

W roku 2022/2023 w Studium Animatora uczestniczyło i 21 października 2023 podczas naszego Dnia Wspólnoty zostało pobłogosławionych 38 nowych animatorów i 11 moderatorów. 

Jednocześnie w Studium Animatora 2023/2024 uczestniczy obecnie 28 osób.

NASZE DOMY REKOLEKCYJNE

Posiadamy 2 domy rekolekcyjne, które służą naszej pracy formacyjnej oraz różnym grupom młodzieżowym. Cały czas dbamy o to, żeby je utrzymać w jak najlepszym stanie, na ile to pozwala sytuacja, finanse i dobra wola ludzi. Na jego utrzymanie i remonty musimy sami sobie zarobić. W 100% utrzymanie spada na nas.

PODSUMOWANIE

Bardzo dziękuję za waszą pracę i zaangażowanie, nie zapominając o pracownikach naszego Duszpasterstwa. Dziękuję więc zgromadzeniu Sług Jezusa, że nieprzerwanie od 50 lat są z nami i współtworzą nasze życie – obecnie jest to p. Paulina Rutkowska.

Dziękuję Animatorkom, które pracują w naszym Duszpasterstwie: Marlenie Smarduch, Amelii Cyganik, a obecnie jest to Anna Pacyga. Dziękuję również ks. Dariuszowi Biernatowi i innym księżom, którzy są nam przyjaźni i służą nam swoją pracą.

Mamy wielki potencjał, przede wszystkim w ludziach: Moderatorach, Animatorach, ale i uczestnikach. Przez to jak codziennie oddajecie swój czas, umiejętności, energię dla Grup Apostolskich w waszych parafiach i w diecezji.

Jesteśmy wspólnotą o wielkim potencjale osobowym, którego obrazem są szczególnie ci, którzy na co dzień angażują się w pracę na rzecz Grup Apostolskich, czy to w parafiach, czy to centralnie w Krakowie. Dziękuję każdemu, kto ma odwagę realizować wielkie projekty i te mniejsze. Za wytrwałość, również w chwilach, kiedy brakuje wsparcia ze strony innych osób.

Dziękuję każdemu kto wiernie realizuje swoje chrześcijańskie powołanie do świadectwa o wierności Chrystusowi.