Nasze Domy Rekolekcyjne nie są zwykłym ośrodkiem rekolekcyjnym. Każdy z nich to DOM, który jest naszym dobrem wspólnym. Dlatego prosimy o uszanowanie DOMu, przez godne zachowanie, dbałość o wszystkie elementy, sprzęty, meble i wyposażenie, o czystość i porządek wewnątrz i wokół Domu.

ZASADY KORZYSTANIA Z DOMÓW W SUCHEM I ZAWADCE

1. Nasze Domy Rekolekcyjne służą pomocą duszpasterzom w wyjazdach z młodzieżą parafialną i wspólnotową. Domy przeznaczone są dla grup zorganizowanych (min. 15 os.) 

2. Rezerwacji dokonuje się osobiście, telefonicznie lub mailowo w Duszpasterstwie Grup Apostolskich RAM Archidiecezji Krakowskiej, ul. M. BENIOWSKIEGO 39, 30-066 KRAKÓW tel. 785 194 568 mail: BIURO@GRUPYAPOSTOLSKIE.PL 

3. Rezerwacja zostaje potwierdzona po podpisaniu umowy oraz wpłacie zadatku.

4. Podczas rezerwacji domu należy podać przewidywaną ilość uczestników, a do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu – dokładną ilość uczestników w celu wyliczenia ostatecznych kosztów pobytu. Po takim wyliczeniu wynajmujący może zrezygnować z 10% zarezerwowanych miejsc bez ponoszenia kosztów. Przy rezygnacji powyżej 10% miejsc, należy pokryć koszt niewykorzystanych i zarezerwowanych miejsc.

5. Wynajmujący są zobowiązani do zgłoszenia usterek/szkód powstałych w czasie pobytu grupy, dbając jednocześnie o ład i czystość w oraz wokół budynku. 

6. Wynajmujący są zobowiązani do przestrzegania REGULAMINU DOMU REKOLEKCYJNEGO. 

7. Nasze domy nie są wyposażone w pościel. Należy we własnym zakresie zapewnić śpiwór oraz obuwie zamienne. 

8. Wynajem Domu nie obejmuje wyżywienia. Wynajmujący ma dostęp do kuchni i jej wyposażenia. W kuchni należy zachować porządek, czystość oraz używać sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

9. Koszt pobytu w naszych domach uzależniony jest od wielkości grupy. Dzień pobytu rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 10.00 następnego dnia. W przypadku innych godzin pobytu cena ustalana jest indywidualnie.

10. Szczególnym miejscem Domu Rekolekcyjnego jest kaplica, która jest zawsze otwarta dla osób przebywających w Domu. Prosimy o zachowanie szacunku dla tego miejsca wyrażającą się przez postawę i godny strój.

Ilość osób
(wszystkich)
Koszt
1 os./dobę
15-25 os.50 zł
26-40 os.45 zł
41 os. 
i więcej
40 zł
Ceny aktualne do 01.01.2024
Doba rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego.