Już od prawie pięćdziesięciu lat trwa dzieło zapoczątkowane przez Adama Podbiera, Stanisława Koller oraz Martę Rogoż, którzy postanowili powołać do życia czasopismo katolickie dla młodzieży. Czuli potrzebę stworzenia przestrzeni, gdzie młody człowiek będzie mógł się bez obaw wypowiedzieć.

Na ówczesne czasy był to bardzo nowatorski i szalony pomysł, gdyż byłoby to pierwsze czasopismo katolickie dla młodzieży w Polsce. Złożyli propozycję redagowania czasopisma „MY” swojemu duszpasterzowi ks. prałatowi Antoniemu Sołtysikowi. On w porozumieniu z Ks. Kard. Karolem Wojtyłą udzielił im zgody na wcielenie pomysłu w życie.

„Amicus – List do Przyjaciół”- tak obecnie brzmi tytuł czasopisma tworzonego niemalże nieprzerwanie od 1975 roku do dnia dzisiejszego. Obecnie owo czasopismo „MY” zmieniło się w kwartalnik dla młodzieży katolickiej. Jest wydawany przy Grupach Apostolskich Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Piszemy o tym, co może zainteresować młodego człowieka, pragnącego pogłębiać swoją wiarę. W ostatnich wydaniach znalazły się także sekcje takie jak: kąciki kulinarny, rośliny, literatura i muzyka, gdzie nasi redaktorzy dzielą się swoją wiedzą, pasjami i inspiracjami..

Nasza redakcja jest otwarta na każdego, kto chciałby z nami współpracować i włączyć się w to dzieło z tradycjami. Jeśli i Ty masz lekkie pióro serdecznie zapraszam do kontaktu: redakcja.amicus@gmail.com

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA NASZYCH
ARCHIWALNYCH I AKTUALNYCH ZBIORÓW.