Członkowie Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej odpoczywają. W czasie rekolekcji spotykają nowych ludzi, nabywają nowe umiejętności i znajdują nowe płaszczyzny kontaktu z Bogiem. Nie brakuje zabawy, modlitwy oraz odkrywania świata. A robić to można indywidualnie, grupowo lub na oba te sposoby…

Tak zaczyna swoją relację z naszych rekolekcji Biuro Prasowe naszej Archidiecezji.

Zobacz co o nas piszą: