26 maja w kościele św. Mikołaja w Krakowie po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć we Mszy Świętej w rocznicę śmierci ks. Antoniego Sołtysika – założyciela i pierwszego moderatora Grup Apostolskich.

Eucharystii przewodniczył ks. Adam Podbiera, który podczas wygłaszanej homilii wspominał postać naszego pioniera, a dokładnie jego czyny, które wiarygodnością pociągały za sobą tłumy ludzi. Wielokrotnie nawiązywał też do jednego z jego ulubionych fragmentów Pisma Świętego – piętnastego rozdziału z Ewangelii św. Jana, który motywuje do działa w miłości i ofiarności. Wydarzenie to, co roku pozwala nam zjednać się członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dla którego postać ks. Sołtysika jest równie ważna. Tegoroczna rocznica była jednak trochę bardziej wyjątkowa, poszerzyła bowiem horyzont integracji – nie była już ona tylko na przestrzeni ruchów młodzieżowych, ale również między dwoma, a nawet trzema pokoleniami. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z autorami książki ,,Kapłan z pasją młodzieżową”, podczas którego rówieśnicy i znajomi naszego pierwszego moderatora, podzielili się swoimi wspomnieniami i przeżyciami, a tym samym pozwolili poznać postać ks. Prałata jeszcze lepiej.

W salce udostępnione do oglądania były tworzone przez lata kroniki. Ku naszemu zaskoczeniu, wiele rzeczy powróciło, a część w ogóle się nie zmieniła. Potwierdza to fakt, że podziały pokoleniowe czy też środowiskowe nie istnieją, kiedy ludzi łączy wspólny cel i Kościół.  

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:201042280819'.