4 marca odbył się III Kongres RAM Archidiecezji Krakowskiej. Był to czas dzielenia się doświadczenia naszej wspólnoty i wartościowych rozmów, z których wynikało, że wszystkim zależy na budowaniu mocnej i dojrzałej wspólnoty RAM.

Zobacz jak było na III Kongresie RAM Archidiecezji Krakowskiej

Owocem rozmów są poniższe postanowienie, które wyznaczają kierunek rozwoju RAMu krakowskiego na najbliższe lata.

POSTANOWIENIA III KONGRESU
RAM ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Kraków-Łagiewniki, 4 marca 2023

W dniu 4 marca 2023 odbył się III Kongres RAM Kraków, który miał za zadanie określenie Tożsamości i Przyszłości naszego Ruchu. Owocem tego spotkania i dyskusji młodych z całej archidiecezji są poniższe postanowienia.

Tożsamość Grup Apostolskich została określona poprzez:

Otwartość

Ludzie nie czują się w grupach oceniani, są ciepło przyjmowani i na każdym kroku mogą liczyć na wsparcie drugiej osoby. We wspólnocie mają szansę współpracować z innymi osobami
o podobnych wartościach. Uczestnicy wskazali, że warto rozwijać taki obraz Grup Apostolskich już na poziomie parafialnym. Utożsamiają się także z Piotrem, Janem i Jakubem z ewangelicznej sceny na górze Tabor i ich stwierdzeniem: „Dobrze, że tu jesteśmy”

Apostolstwo

Powinno być głównym motywem działania Grup Apostolskich, zauważono jednak zbyt bierne podejście do tego zagadnienia:

 • Członkowie Ruchu zamiast sami wychodzić z inicjatywą czekają na młodzież
 • Ambicje apostolskie są ogromne, aczkolwiek brakuje brania odpowiedzialnościza pojawiające się pomysły
 • Głoszenie Słowa Bożego wymaga odwagi, a zauważono jej niedobórNie mniej nie można pominąć pozytywnych stron naszego apostolstwa takich jak:
 • Noszone przez nas Krzyżyki są dowodem, że nie wstydzimy się wiary
 • Pojawianie się w Grupach Apostolskich nowych osób jest dowodem na to,że świadectwo życia członków pociąga innych
 • Szerzenie wiary przez młodych do młodych jest głównym sposobem funkcjonowania GA

Misja/Służba

Zwrócono uwagę na najważniejszy cel działania GA jakim jest nasze zbawienie i pogłębienie relacji z Bogiem oraz pomoc w odnalezieniu Chrystusa naszym rówieśnikom. Treścią naszej misji jest głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego, o czym mówił podczas konferencji ks. Mateusz Szymczyk

Patrząc w Przyszłość naszego Ruchu, uczestnicy wskazali następujące wyzwania:

Otwartość

 • Księża powinni być CZĘŚCIĄ wspólnoty, a nie tylko dla wspólnoty. Chcemy razem budować prawdziwy Kościół we wspólnym zrozumieniu i równości
 • Uczestnicy wskazali zapotrzebowanie na księży, którzy będą darzyć młodych zaufaniem oraz poświęcą im konieczny czas. Tacy księża okażą nam wsparcie w organizacji grupy oraz w kwes`ach czysto teologicznych. Swoją codziennością będą pokazywać nam wiarę i chętnie wejdą z nami w dialog. Dużo problemów generowane jest bowiem przez niedopowiedzenia oraz niejasne oczekiwania grup wobec księdza i na odwrót
 • Kolejnym celem jest zmniejszenie dystansu i ograniczenie strachu liderów grup parafialnych przed Duszpasterstwem. Potrzebne jest uświadomienie,
  że Biuro/Duszpasterstwo nie jest oddzielnym organem nadrzędnym Ruchu Apostolstwa Młodzieży, i to my wszyscy odpowiadamy za kształt naszego stowarzyszenia

Apostolstwo

 • Konieczne jest zdefiniowanie na nowo słowa Apostolstwo – jak należy go realizować w obecnych czasach?
 • Szybkie zmiany pokoleniowe powodują problemy komunikacyjne, które wymagają od nas znalezienia nowych dróg docierania do młodzieży
 • Budowanie poczucia przynależności grup parafialnych do czegoś większego tj. Ruchu Apostolstwa Młodzieży może się odbywać poprzez różne wydarzenia ogólnoRAMowskie takie jak: kolędogranie, turnieje sportowe, dzień wspólnoty, dni skupienia oraz inne atrakcje o charakterze ponad parafialnym. Będzie to możliwe poprzez angażowanie poszczególnych grup parafialnych w organizację powyższych wydarzeń

Misja/Służba

Budowanie wspólnoty powinno opierać się o naukę Chrystusową i być skupione przede wszystkim na Bogu, a nie na poszczególnych osobach tworzących grupę. Nazwa wspólnota wskazuje, że jest ona kreowana na wspólnych działaniach, w związku z tym nie powinna opierać się na jednej osobie, tylko na ich większej liczbie

Zauważono problem z brakiem formacji po otrzymaniu Krzyża Animatorskiego.
Aby mieć z czego dawać, sami musimy otrzymać. Dlatego też należy zbudować poczucie odpowiedzialności wśród Animatorów i Moderatów za ich własne drogi duchowego rozwoju. Nie można przerzucać całej odpowiedzialności za organizację formacji na Duszpasterstwo. Wszystkie osoby, które mają pomysł i chcą podjąć się jego realizacji mogą liczyć na wsparcie Duszpasterstwa
Istotną zmianą jest zniwelowanie rywalizacji między grupami parafialnymi. Każda grupa ma swoje indywidualne cechy i działa w innym środowisku, więc nie powinno się dokonywać porównań i ocen. Mimo przynależności do większego ogółu, jesteśmy piękni w różnorodności

„Idźcie i głoście, a jak trzeba to mówicie.”