W naszym Duszpasterstwie na Wiślnej, dostępne są plakaty naszych rekolekcji wakacyjnych. Zapraszamy, aby je zabrać i oplakatować w waszych parafiach, szkołach i innych dogodnych miejscach.

Komu nie po drodze do Krakowa, plakaty można pobrać i wydrukować samodzielnie.

PLAKAT – GRAFIKPLAKATY TEMATYCZNE