„Czas, który spędzacie z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, jest najlepszym czasem, jaki możecie mieć na ziemi. Każda chwila spędzona z Jezusem pogłębi waszą więź z Nim, uczyni waszą nieśmiertelną duszę piękniejszą i pełniejszą chwały w niebie, a także przyczyni się do sprowadzenia pokoju wiecznego na ziemię” 
(św. Matka Teresa z Kalkuty)

Ostatni czwartek miesiąca to tradycyjna Adoracja Jezusa w intencji Grup Apostolskich. Godzina czasu przed Najświętszym Sakramencie to dla nas najważniejsza godzina życia. To czas gdzie nie jesteśmy sami ze sobą, ale z tym który nas kocha ponad wszystko. Jesteśmy również we wspólnocie tych, którzy są dla nas ważni. 

Tym razem nasza wspólnota adorująca Jezusa powiększyła się o uczniów ze szkoły Kairos Montessori z Cascais koło Lizbony. Uczniowie razem ze swoimi nauczycielami najpierw trwali z nami na adoracji, a potem w salce spotkaliśmy się, aby opowiedzieć o sobie, kim jesteśmy, aby również poznać naszych gości. 

Celem ich pobytu w Krakowie jest poznanie św. Jana Pawła II, wizyta w miejscach z nim związanych. Stąd też trafili do nas. Rozmawialiśmy więc o świętym papieżu, co dla nas znaczy i jaką ma dla nas wartość. Nie zabrakło również czasu integracji i wspólnej zabawy.

Pozostaje tylko powiedzieć do zobaczenia w Lizbonie w czasie Światowych Dni Młodzieży.