Studium Animatora RAM 

Studium Animatora RAM to roczne przygotowanie formacyjne umożliwiające rozpoczęcie posługi animatorskiej.
Obejmuje ono szereg wykładów, spotkań i ćwiczeń zakończonych praktyką animatorską podczas Rekolekcji Wakacyjnych.

Błogosławieństwo nowych animatorów RAM odbywa się każdego roku podczas Dnia Wspólnoty RAM.

Studium Animatora RAM może rozpocząć osoba, która:

 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • uczestniczyła w przynajmniej jednych rekolekcjach formacyjnych RAM (8, I, II stopień)
 • ukończyła 16 rok życia
 • otrzymała pozytywną opinię od księdza proboszcza z parafii
 • dostarczyła (pocztą lub osobiście) wypełnioną ankietę zgłoszeniową na Studium

Wymagania Studium Animatora RAM:

 • uczestnictwo w wykładach studium
  (obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa)
 • zaliczenie przedmiotów według wymagań wykładowcy
 • uczestnictwo w Rekolekcjach Animatorskich
 • uczestnictwo w kursie Nowe Życie z Bogiem
 • pozytywna opinia z pracy w parafii

Obowiązkowe lektury:

 • Dekret o Apostolstwie Świeckich „Apostolicam Actuositatem”
 • Dzieje Apostolskie
 • Statut Stowarzyszenia Grup Apostolskich RAM

 

Animatorem RAM może zostać osoba, która:

 • ukończyła Studium Animatora RAM z wynikiem pozytywnym
 • uczestniczyła w przynajmniej dwóch turnusach rekolekcji formacyjnych RAM (8, I, II, III stopień)
 • aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła
 • ukończyła 17 rok życia
 • odbyła praktykę na rekolekcjach wakacyjnych RAM z wynikiem pozytywnym
 • złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia GA RAM

 

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Studium - skontaktuj się z nami!

 

Zapisy na Studium Animatora 2022/2023
rozpoczynają się od 6 września 2022 
osobiście na Wiślnej 12/7 lub pod numerem telefonu 785 194 568

Wzór opinii z parafii oraz ankieta zgłoszeniowa w zakładce DO POBRANIA

 

Planowane spotkania wykładowo-formacyjne:
22 października 2022
4-6 listopada 2022
Dni Skupienia z Kursem "Nowe Życie z Bogiem"
w Domu Rekolekcyjnym "Dom Orłów" Suche
26 listopada 2022
10 grudnia 2022
14 stycznia 2023
luty 2023 - REKOLEKCJE ANIMATORSKIE
25 lutego 2023
18 marca 2023
15 kwietnia 2023
13 maja 2023
10 czerwca 2023