Studium Animatora RAM 

Studium Animatora RAM to roczne przygotowanie formacyjne umożliwiające rozpoczęcie posługi animatorskiej.
Obejmuje ono szereg wykładów, spotkań i ćwiczeń zakończonych praktyką animatorską podczas Rekolekcji Wakacyjnych.

Błogosławieństwo nowych animatorów RAM odbywa się każdego roku podczas Pielgrzymki do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Studium Animatora RAM może rozpocząć osoba, która:

 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • uczestniczyła w przynajmniej jednych rekolekcjach formacyjnych RAM (8, I, II stopień)
 • jest przynajmniej w I klasie szkoły średniej
 • otrzymała pozytywną opinię od księdza proboszcza z parafii zamieszkania
 • dostarczyła (poczta lub osobiście) wypełnioną ankietę zgłoszeniową na Studium

Wymagania Studium Animatora RAM:

 • uczestnictwo w wykładach studium (dopuszczalne 2 nieobecności)
 • zaliczenie przedmiotów według wymagań wykładowcy
 • uczestnictwo w Rekolekcjach Animatorskich
 • uczestnictwo w kursie Nowe Życie z Bogiem
 •  pozytywna opinia z pracy w parafii

Obowiązkowe lektury:

 • Dekret o Apostolstwie Świeckich „Apostolicam Actuositatem”
 • Dzieje Apostolskie
 • Statut Stowarzyszenia Grup Apostolskich RAM

 

Animatorem RAM może zostać osoba, która:

 • ukończyła Studium Animatora RAM z wynikiem pozytywnym
 • uczestniczyła w przynajmniej dwóch turnusach rekolekcji formacyjnych RAM (8, I, II, III stopień)
 • aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła
 • ukończyła 17 rok życia
 • odbyła praktykę na rekolekcjach wakacyjnych RAM
 • złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia GA RAM

 

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Studium - skontaktuj się z nami!

 

Zapisy na Studium Animatora 2020/2021
ZAMKNIĘTE!!!

Wzór opinii z parafii oraz ankieta zgłoszeniowa w zakładce DO POBRANIA