Zaproszenie na Walne Zgromadzenie RAM

Zaproszenie!

 

Na podstawie par. 5, pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Grup Apostolskich Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej" zwołuję Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia i zapraszam wszystkich członków - moderatorów i animatorów.
 
DATA: 11 grudnia 2021

MIEJSCE: Parafia Najświętszego Salwatora w Krakowie (kompleks klasztorny Sióstr Norbertanek): ul. Kościuszki 88 

PLAN SPOTKANIA:
10.00 – przywitanie uczestników, konferencja (ks. Piotr Kosakowski), Adoracja Najświętszego Sakramentu
11.30 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem bpa Janusza Mastalskiego
12.30 – Przerwa kawowa
13.00 – Rozpoczęcie obrad
15.00 - spotkanie dla moderatorów RAM (organizacja Rekolekcji Apostolskich w perspektywie Ferii 2022 oraz przyszłorocznych Wakacji)

 
Program Walnego Zgromadzenia:
1. słowo wprowadzające – mod. Konrad Wrocławiak
2. przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
3. sprawozdanie Rady RAM za rok 2020-2021
4. wybór komisji skrutacyjnej
5. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
6. wybór nowej Rady RAM
7. projekty uchwał: 
- Przyjmowanie Członków Wspierających 
- Powołanie Komisji Odznaczeń Honorowych Grup Apostolskich
- Przyjmowanie Programów Formacyjnych 
8. zapytania i wolne wnioski


 

ks. Marcin Rozmus
moderator Grup Apostolskich RAM Archidiecezji Krakowskiej