Zakończenie Studium Animatora

To był dziwny rok. Ale dla uczestników tegorocznego Studium Animatora bardzo owocny. W Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, spotkali się w Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie, aby podsumować cały rok pracy i formacji.

Tradycją jest, że nasze spotkania w Grupach Apostolskich zaczynają się od Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak było i tym razem. Pierwszym spotkaniem Dnia Skupienia na zakończenie Studium było spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, na osobistej adoracji. Nie zabrakło potem osobistych powitań, po długim czasie rozłąki. Tęsknota tym bardziej zrozumiała, że przez ten rok uczestnicy Studium nie tylko się zgrali, ale polubili i zawiązali nowe przyjaźnie. Mieli ku temu okazje podczas spotkań na wykładach w dwie soboty w miesiącu oraz na wyjazdowym Kursie "Nowe Życie z Bogiem" w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Rekolekcjach Animatorskich w ferie zimowe w Zembrzycach.

Ostatnie spotkanie to również ostatni wykład Pani Emilii o najbardziej praktycznych pedagogicznych zagadnieniach, a potem krótkie podsumowanie całorocznej pracy i wspólna Eucharystia, gdzie ks. Sebastian Baster pokazał Świętych Piotra i Pawła jako tych Apostołów, od których możemy uczyć się odpowiedzialności i konsekwencji w działaniu. Na zakończenie Eucharystii ks. Marcin Rozmus wręczył skierowania na praktyki wakacyjne, które w tym roku będą inne niż zwykle.

Stąd po Mszy św. trzeba było sobie spokojnie wytłumaczyć i objaśnić niezrozumiałe kwestie praktyki. Na koniec była jeszcze chwila spotkań w mniejszych grupach o tym, jakie jest miejsce animatora w Stowarzyszeniu Grup Apostolskich, do którego przystępuje w dniu błogosławieństwa animatorskiego.

Prosimy o modlitwę za tegorocznych kandydatów na animatorów, aby praktyki wakacyjne, które podjęli wypełnili najlepiej jak potrafią i żeby zdobyli potrzebny im warsztat. Pamiętamy również o tych, którzy zakończyli pozytywnie Studium Animatora, ale praktyki podejmą w terminie późniejszym. Na wszystkich liczymy, wszystkich potrzebujemy i wszystkich wspieramy. Dla dobra Grup Apostolskich.