Wielkopostne Dni Skupienia

Kościół San Damiano w Asyżu przypomina wezwanie Jezusa skierowane do św. Franciszka: "Idź, odbuduj mój Kościół, bo popada w ruinę". Odbudowa tego kościoła trwała dwa lata. Jednak św. Franciszek zrozumiał, że chodziło nie o kościół, ale o Kościół (pisane od wielkiej litery)

Animator i Moderator też potrzebują rekolekcji dla siebie, aby nabrać ducha i odbudować w sobie Kościół.

Zapraszamy wszystkich Animatorów i Moderatorów RAM na ponad 40 godzin dobrego spotkania z Bogiem, wzajemnego ubogacania się i podjęcia wspólnej troski o Grupy Apostolskie.

Przewodnikiem będzie św. Franciszek z Asyżu i jego krzyż San Damiano .

Zapisy w Biurze Grup Apostolskich.

Koszt: 60 zł. 
wpłata na konto:
Grupy Apostolskie - Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
Bank Pekao SA I Oddział Kraków
62 1240 1431 1111 0010 1634 4243
tytuł: Wielkopostny Dzień Skupienia - imię i nazwisko