Walne Zgromadzenie RAM - Relacja

W sobotę, 14.12.2019 r. w Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie, odbyło się bardzo ważne dla nas wydarzenie: WALNE ZGROMADZENIE. 

Rozpoczęło się ono Adoracją oraz Mszą Świętą (obstawą muzyczną zajmowała się jak zwykle Schola RAM 🎼)

Podczas zebrania:
--> wypiliśmy pyszną kawę ☕
--> zjedliśmy przekąski 🍪
--> odczytaliśmy sprawozdanie Rady RAM za rok 2019 📄
--> wybraliśmy nową Radę RAM (nowym radnym serdecznie gratulujemy) ☑
--> podjęliśmy inne ważne dla nas decyzje  

Wszystkim przybyłym bardzo dziękujemy  !

Nadia Zaporowicz