Walne zgromadzenie RAM

❗️❗️❗️ZAPROSZENIE❗️❗️❗️

📜 Na podstawie par. 5, pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Grup Apostolskich Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej" zwołuję Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia i zapraszam wszystkich członków - moderatorów i animatorów.

📅 DATA: 14 grudnia 2019

📍 MIEJSCE: Parafia Najświętszego Salwatora w Krakowie (kompleks klasztorny Sióstr Norbertanek): ul. Kościuszki 88.

📋 PLAN SPOTKANIA:

⏱ 10.00 - ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 🙏(Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela - kościół ss. Norbertanek)

⏱ 10.30 - EUCHARYSTIA 🙏
(Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela - kościół ss. Norbertanek)

⏱ 11.30 - PRZERWA KAWOWA ☕️🍪

⏱ 12.00 - ROZPOCZĘCIE OBRAD 😇

Program Walnego Zgromadzenia 2019:
1. przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
2. sprawozdanie z Rady RAM za rok 2019
3. ocena działalności Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną RAM
4. wybór komisji skrutacyjnej
5. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
6. wybór piętnastu Animatorów do Rady RAM
7. projekty uchwał
8. zapytania i wolne wnioski

Powołując się na art. 31, pkt. 1 Statutu liczę na niezawodną obecność wszystkich członków Stowarzyszenia, czyli moderatorów i animatorów.

Pozdrawiam
ks. Marcin Rozmus
moderator Grup Apostolskich RAM Archidiecezji Krakowskiej