WALNE ZGROMADZENIE

 

12 grudnia 2020 planowane było
Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia
Grup Apostolskich - Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.
Ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne
SPOTKANIE NIE ODBEDZIE SIĘ
w planowanym terminie.
Planuję Walne Zgromadzenie w pierwszej połowie 2021 roku,
kiedy możliwe będzie bezpieczne zorganizowanie
takiego spotkania.
Zgodnie z art. 31 naszego zaktualizowanego Statutu 
Moderator zwołuje Walne Zgromadzenie RAM nie rzadziej niż co dwa lata.

 

ks. Marcin Rozmus
Moderator GA RAM