Tydzień w Domu Orłów

Mimo braku stacjonarnych rekolekcji apostolskich, na tydzień ożył Dom Orłów w Suchym k/Poronina, gdzie na swoje Dni Skupienia zjechali się animatorzy i moderatorzy RAM.

Siedem owocnych dni, na które złożyły się dwie serie trzydniowych Dni Skupienia o odpowiedzialności oraz dzień szkoleniowo-formacyjny dla kandydatów na moderatorów.

To co w tych dniach najczęściej było słychać to #odpowiedzialnizaRAM, ponieważ wiele było o tym nie tylko na konferencjach, ale w zwyczajnych rozmowach. Wszystkim nam zależy na dobru naszej wielkiej wspólnoty, stąd dyskusje były emocjonujące i niezwykle owocne. Wielu z nas otworzyły się oczy na to, co aktualnie dzieje się w Grupach Apostolskich, ale przede wszystkim otworzyły się umysły i serca, aby być realną częścią tej odpowiedzialności. 

Bogu dzięki za ten czas. Za wizyty na Bachledówce. Za świadectwo doświadczonych moderatorów. Za gotowość służby.