Tydzień Biblijny 2020

Zaczynamy Tydzień Biblijny, w którym zachęcamy Was do #korona_holybible_challenge

 

W czasie jednego ze spotkań z cyklu "Spotkajmy się!" padły różne propozycje.

Oto propozycje na owocny Tydzień Biblijny:

 • zrobić słoiczek/pudełko z cytatami Pisma Świętego i każdego dnia zaczyń od słowa, które Bóg kieruje do nas. W ciągu dnia warto pomyśleć o tym cytacie albo sięgnąć do rozdziału gdzie on się znajduje
 • zrobić tygodniowy plan na czytanie Pisma Świętego każdego dnia
 • wklejam na swoją tablicę facebookową ulubiony/wybrany fragment Pisma Świętego i nominujemy do tego samego 5 kolejnych osób - zapełniamy facebooka Pismem Świętym
 • losowanie cytatów i ich rozważanie
  http://twojabiblia.pl
  http://www.xn--otwrz-2ta.pl/
 • codzienne wstawanie rano i oglądanie NA ŻYWO serii "Ewangelia czyli Dobra Nowina"
 • konkurs biblijny w grupie parafialnej - tydzień na przeczytanie wybranej księgi i na koniec quiz - oczywiście online
 • rozważanie Słowa Bożego codziennie inną metodą (każdego dnia - od poniedziałku - będą opisywane poszczególne metody)
 • codziennie czytamy fragmenty Dziejów Apostolskich i robimy Lectio Divina - zapisujemy myśli z nimi związane, a na koniec, w niedzielę za tydzień grupka dzielenia. Codziennie podawany będzie odpowiedni fragment z wprowadzenie, a potem juz wszystko zależy od Was!

Do wyboru - do koloru. Powodzenia! Just do it!

 

Tak to więc będzie wyglądało:

 1. Ewangelia czyli Dobra Nowina - codziennie o 8.00, czasami wyjątkowo o 7.30
 2. Lectio Divina - codziennie przed południem pojawi się fragment Dziejów Apostolskich z punktami do osobistego Lectio Divina, które robimy w dowolnym, przez siebie wybranym czasie. Ważne: notujemy nasze wnioski/myśli/spostrzeżenia - w niedzielę, 3 maja, będzie okazja podzielić się owocami czytania w małych grupach
  więcej o tym tutaj: 
 3. Metody - codziennie przed południem będzie pojawiała się jedna (codziennie inna) metoda czytania Pisma Świętego, dla własnego rozwoju.
  Do niedzieli nie będzie spotkań wieczornych "Spotkajmy się!", aby każdy z nas mógł skupić się w tym tygodniu na osobistym czytaniu Pisma Świętego.
  Just do it! Do dzieła!

LECTIO DIVINA:

To metoda polegająca na wgłębianiu się w w wybrany fragment Pisma Świętego. Zawsze na początku należy na modlitwie poprosić Ducha Świetego o Jego pomoc w dobrym odczytywaniu treści.

Wyróżnia się 3 etapy Lectio Divina, dla zaawansowanych może być 5 etapów.

 1. LECTIO - poznanie treści, tekst można przeczytać nawet kilka razy - na tym etapie zastanawiamy się, co tekst biblijny mówi sam o sobie, można dany fragment sobie streścić/opowiedzieć.
 2. MEDIDATIO - to co przyjęliśmy rozumem, teraz trzeba przyjąć sercem - na tym etapie zastanawiamy się, co tekst biblijny mówi nam, w jaki sposób odnosi się do mojego życia
 3. ORATIO - moja odpowiedź na usłyszane słowo, czyli co ja chcę teraz Bogu powiedzieć
 4. CONTEMPLATIO - zastanawiam się, jakiego nawrócenia umysłu, serca i życia domaga się od nas Pan - to etap podobny do drugiego, ale teraz ta konfrontacja staje się jeszcze głębsza
 5. ACTIO - wprowadzenie w życie, czyli moje konkretne postanowienie

Pamiętaj!
Każdego dnia, jak czytasz fragment Dziejów Apostolskich metodą Lectio Divina, zapisuj wnioski na kartce lub w zeszycie. Nie ma tu złych odpowiedzi, wszystkie są dobre bo są twoje.

Poniedziałek - 27 kwietnia 2020

   

LECTIO DIVINA

Dz 1, 15-26
Wybór dwunastego apostoła

O ile wiadomo, apostołowie po raz ostatni posługują się tutaj tradycyjną metodą rzucania losów. Zresztą nie jest to tylko ślepy los, bo przed rzucaniem losów długo się modlą. Kandydat musiał być z Chrystusem przez całą Jego ziemską działalność i musiał Go widzieć po zmartwychwstaniu.

METODA BIBLIJNA NA DZIŚ

"LIST DO..."

Po przeczytaniu danego fragmentu biblijnego należy napisać list "w imieniu" określonej postaci biblijnej w związku z konkretnym wydarzeniem. Np. Zacheusz, który opisuje swoje spotkanie z Jezusem, przyjacielowi

Wtorek - 28 kwietnia 2020

   

LECTIO DIVINA

Dz 8, 25-40
Filip nawraca dworzanina etiopskiego

U szczytu pełnej sukcesów działalności w Samarii, Bóg daje Filipowi nowe zadanie.
ETIOP - ten żydowski konwertyta był skarbnikiem  starożytnego królestwa, które odpowiada dzisiejszemu północnemu Sudanowi
KANDAKA - tytuł królowej matki, która rządziła krajem w imieniu swojego syna. Sam król, ubóstwiony jako syn boga-słońca, był uważany za zbyt świętego, aby spełniać takie świeckie funkcje.
PISMO - urywek, który czyta Etiop to Iz 53, 7-8
CEZAREA - wydaje się, że Filip osiedlił się i założył rodzinę w tym morskim porcie

METODA BIBLIJNA NA DZIŚ

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA

Ta metoda oparta jest na wnikliwej obserwacji pojedynczych wydarzeń i zachowań w naszym życiu i ocenianie ich w świetle Ewangelii.

Kluczem tej metody są trzy słowa - trzy etapy: widzieć, osądzić, działać.

1. widzieć - jak ja widzę i oceniam wydarzenie lub zachowanie
2. osądzić/ocenić - odczytanie tekstu biblijnego i przyłożenie go do naszej sytuacji, jak w tym wydarzeniu/zachowaniu działał Pan
3. działać - podjęcie konkretnego postanowienia, jakiej konkretnej postawy oczekuje w tej sytuacji od nas Bóg

Środa - 29 kwietnia 2020

   

LECTIO DIVINA

Dz 6, 1-7
Ustanowienie siedmiu

Żydzi spoza Palestyny, mówiący po grecku, skarżyli się na niesprawiedliwe rozdzielanie codziennej jałmużny. Apostołowie zaproponowali wybranie spośród nich siedmiu wypróbowanych uczniów i powierzenie im spraw materialnych. Przynajmniej dwóch spośród nich pozostawiło trwały ślad w nowym Kościele: Szczepan, wielki kaznodzieja, pierwszy męczennik, i Filip.

Szczepana oskarżono o bluźnierstwo, tak samo jak Jezusa. Wydaje się, że on pierwszy przewidział, że nowa nauka nieuchronnie doprowadzi do zerwania z judaizmem.

METODA BIBLIJNA NA DZIŚ

VASTERAS

Metoda polega na analizie tekstu biblijnego, gdzie w tekście wyszukuje się i odpowiednio zaznacza:
"?"(znak zapytania) - fragmenty, pojedyncze słowa, które są dla nas niezrozumiałe
"!" (wykrzyknik) - sformułowania, prawdy, które dla nas są oczywiste
"->" (strzałka) - te fragmenty, sformułowania, których treść nas porusza i uważamy, że jest to słowa skierowane do nas jako ważne.

Niezrozumiałe dla nas kwestie odszukujemy w przypisach, słowniku lub innych źródłach, aby stały się dla nas bardziej zrozumiałe.
Prawdy dla nas oczywiste - zastanawiamy się/medytujemy je, jak my je dzisiaj rozumiemy.
Poruszające nas słowa - warto zapisać i mieć przy sobie (dzisiaj/przez tydzień). Można również podzielić się z innymi.

Czwartek - 30 kwietnia 2020

   

LECTIO DIVINA

Dz 9, 1-19
Nawrócenie Szawła

Nawrócenie Szawła oznacza punkt zwrotny w historii wczesnego Kościoła. Epizod ten jest opowiedziany w Dziejach Apostolskich trzy razy: raz tutaj przez Łukasza i dwa razy przez Pawła (22, 5-16; 26, 12-18). Nigdy żadnemu nawróceniu nie towarzyszyła tak radykalna przemiana mentalności i postawy. Po spotkaniu z Chrystusem Szaweł utracił na trzy dni wzrok, co symbolizuje śmierć Jezusa i Jego przebywanie przez trzy dni w grobie; w ten sposób Paweł identyfikuje się z Nim w chrzcie i w nowym życiu. Prześladowca Szaweł stał się "bratem Szawłem".

METODA BIBLIJNA NA DZIŚ

WYWIAD

To przeprowadzenie improwizowanej rozmowy w konwencji wywiadu z jednym z bohaterów/świadków wydarzenia biblijnego.

To metoda podobna do listu, lecz tu ma formę wywiadu prasowego.

Piątek - 1 maja 2020

   

LECTIO DIVINA

Dz 12, 5-17
Cudowne uwolnienie z więzienia

Kiedy Paweł i Barnaba byli w Jerozolimie, aby przekazać pieniądze zebrane w Antiochii z powodu przewidywanej klęski głodu, Herod rozpoczął nową falę prześladowań. Ginie Jakub, jeden z trzech najbliższych Jezusowi apostołów. Bóg ma jednak wobec Piotra inne plany i nawet najlepiej strzeżone więzienie nie może Mu przeszkodzić.

HEROD - Herod Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego (Łk 1,5). Królestwo przekazał mu jego przyjaciel, cesarz Kaligula, a powiększył - Klaudiusz.

METODA BIBLIJNA NA DZIŚ

SKRUTACJA

Metoda ta pomaga pogłębić znajomość wybranego słowa lub fragmentu Pisma Świętego. Do tej metody wykorzystuje się odnośniki i odsyłacze zawarte np. w Biblii Tysiąclecia, czyli w naszym najpopularniejszym wydaniu Pisma Świętego, ale również inne tłumaczenia takie odsyłacze posiadają.
Można też wykorzystać Słownik Biblijny, w którym jedno słowo jest wyjaśnione przy pomocy kilku różnych tekstów biblijnych.
Chodzi więc o to, aby odnajdywać te teksty, do których odsyłają nas te odnośniki, przez co zauważamy powiązania tematyczne w Piśmie Świętym, a tym samym mamy okazję lepiej zrozumieć dany fragment.

Sobota - 2 maja 2020

   

LECTIO DIVINA

Dz 15, 22-35
Dekret Apostołów

Minęło dziesięć lat, odkąd apostołowie przyjęli do Kościoła poganina Korneliusza i jego rodzinę (Dz 10-11), i przez ten czas opozycja przybrała na sile. Kiedy stronnicy „zbawienia przez wiarę i obrzezanie” dowiedzieli się o sukcesach Pawła, poczuli się zagrożeni i zaczęli się otwarcie przeciwstawiać jego nauce. Sprawa była na tyle istotna, że aby uniknąć rozłamu, konieczne było podjęcie autorytatywnej decyzji przez apostołów i starszych. Przypomnienie wcześniejszych wydarzeń przez Piotra i sprawozdanie Pawła i Barnaby z dzieła, jakiego Bóg dokonał przez nich wśród pogan, przechyliło szalę zwycięstwa. Końcowe podsumowanie i werdykt wydany przez Jakuba, głowę kościoła jerozolimskiego, znalazły powszechną akceptację. Poganie mieli tylko dostosować się do chrześcijan żydowskich w określonych sprawach społecznych, tak żeby Kościół mógł tworzyć prawdziwą jedność.

METODA BIBLIJNA NA DZIŚ

Q&A

Metoda polega na stawianiu pytań i udzielaniu odpowiedzi. Do danego fragmentu Pisma Świętego stawia się określoną (ustaloną przez siebie) liczbę pytań np. 5. Ważne, aby były to pytania otwarte.
W drugim etapie formułujemy odpowiedzi na postawione pytania. Aby ubogacić tę formę czytania, można umówić się z drugą osobą: wymienić się pytaniami, a potem udzielonymi odpowiedziami.

 

Bądź z nami na
GRUPA APOSTOLSKA ONLINE