Studium Animatora RAM 2019/2020

STUDIUM ANIMATORA RAM 2019/2020 

🧐Kto może rozpocząć Studium Animatora RAM?

Osoba, która:
💥przyjęła sakrament bierzmowania
💥 uczestniczyła w przynajmniej jednych rekolekcjach formacyjnych RAM (8, I, II stopień)
💥jest przynajmniej w I klasie szkoły średniej
💥otrzymała pozytywną opinię od księdza proboszcza z parafii zamieszkania
💥dostarczyła (poczta lub osobiście) wypełnioną ankietę zgłoszeniową na Studium

⬇⬇⬇OPINIA:⬇⬇⬇
https://drive.google.com/…/1LYA0Dr6HUBzi95yL6vp8Fxj59…/view…

⬇⬇⬇ANKIETA: ⬇⬇⬇https://drive.google.com/…/1nq0ikDfejCRfu3HxUrmBPA_KC…/view…

‼Zapisy rozpoczynają się 02.09.2019r.‼

🧐Wymagania Studium Animatora RAM:

💡uczestnictwo w wykładach studium (dopuszczalne 2 nieobecności)
💡 zaliczenie przedmiotów według wymagań wykładowcy
💡uczestnictwo w Rekolekcjach Animatorskich
💡 uczestnictwo w kursie Nowe Życie z Bogiem
(lub warsztaty an. czasu wolnego / czytanie Biblijne)
💡opinia pozytywna z pracy w parafii
💡obowiązkowe lektury:
📚Dekret o Apostolstwie Świeckich „Apostolicam Actuositatem”
📚Dzieje Apostolskie
📚Statut Stowarzyszenia Grup Apostolskich RAM

🧐Kto może zostać animatorem RAM? 😎

Osoba, która:
☑ukończyła Studium Animatora RAM z wynikiem pozytywnym
☑uczestniczyła w przynajmniej dwóch turnusach rekolekcji formacyjnych RAM (8, I, II, III stopień)
☑aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła
☑ukończyła 17 rok życia
☑ odbyła praktykę na rekolekcjach wakacyjnych RAM
☑złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia GA RAM

Informacje o pierwszym spotkaniu już wkrótce