SPOTKANIE LIDERÓW PARAFIALNYCH

Podstawowym miejscem naszej pracy jest wspólnota parafialna. To właśnie tam odbywa się najważniejsza formacja i wychowanie młodych ludzi przez regularne spotkania, podejmowane inicjatywy. To właśnie w parafii rodzą się więzy porównywalne z więzami rodzinnymi. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych parafialnych Grup Apostolskich został stworzony program formacyjny dla grup parafialny, który jest dostępny do pobrania TUTAJ.

Jest naszym wielkim pragnieniem i marzeniem, aby nasze parafialne Grupy Apostolskie były źródłem żywotności naszej wspólnoty. Dlatego też przy Radzie RAM powstała komisja ds. grup parafialnych, która podjęła inicjatywę m.in. przygotowania nowych programów formacyjnych dla parafii, a w najbliższym czasie chce rozpocząć gromadzenie i udostępnianie konspektów i wszelkiego rodzaju materiałów, które mogą być pomocą w parafii.

Po wakacjach zobaczyliśmy również potrzebę zaktualizowania podstawowych informacji o parafialny GA, a przy tej okazji wyboru Lidera Parafialnej GA. Co więcej, właśnie 5 grudnia 2021 na krakowskim Salwatorze odbyło się spotkanie liderów parafialnych, w którym uczestniczyło 20 liderów. Po Mszy św. była okazja się poznać, zobaczyć i ucieszyć sobą. Prowadzące spotkanie, a jednocześnie odpowiedzialne za parafialne GA przedstawiły podstawowe zadania liderów i oczekiwania. Była też okazji to dyskusji i bardzo wartościowego dzielenia się problemami i potrzebami, jakie dostrzegają liderzy w swoich grupach.

Spotkanie liderów parafialnych GA dało nadzieję na przyszłość. Że jesteśmy razem i możemy na siebie nawzajem liczyć. Życzymy twórczych, radosnych i wartościowych inicjatyw w parafiach.