#REKODZIĘKCZYNIENIE

Jak co roku, na zakończenie wakacji, 29 sierpnia odbyła się 48 Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Była to okazja do spotkania młodzieży z całej Archidiecezji Krakowskiej. Na Kalwarię bowiem przybyli młodzi ze wspólnot takich jak: Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Służba Liturgiczna, Duszpasterstwo Młodzieży czy Ruch Apostolstwa Młodzieży. Była to dla nas wszystkich okazja, aby podziękować Bogu za udany czas rekolekcji oraz całych wakacji. Dziękować za to mogliśmy w wyjątkowych okolicznościach. Skorzystaliśmy bowiem z gościnności Ojców Bernardynów, u których zgromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii.


Lecz jeszcze na godzinę przed mszą na dziedzińcu klasztoru spotkali się kandydaci na animatorów i moderatorów, aby porozmawiać o swojej przyszłej posłudze i przygotowaniach do Błogosławieństwa.  Dwoje z nich w procesji wejścia niosło relikwie naszych patronów: Św. Jana Pawła II i Św. Jadwigi, kolejny przyszły animator czytał czytanie. W procesji z darami zaś pod ołtarzem zostały złożone podania z prośbą o błogosławieństwo do przyszłej posługi.  Głównym punktem tego dnia była właśnie Msza Święta, której przewodniczył Kardynał Stanisław Dziwisz. Liturgia słowa tamtego dnia przypominała nam o pierwszym cudzie Jezusa, rozmnożeniu wina w Kanie Galilejskiej. Kardynał w kazaniu wskazywał na ufność Maryi, zachęcał też do zadawania jej pytań i słuchania jej rad. Opowiadał również o żywym przykładzie tej postawy, jakim był Karol Wojtyła, który często odwiedzał klasztor na Kalwarii.


Po mszy mieliśmy wszyscy czas, aby się ze sobą spotkać i porozmawiać. Mogliśmy też, już we własnym zakresie, pomodlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, który znajduje się wewnątrz klasztoru. Ubogaceni tym czasem możemy przygotowywać się do kolejnego roku formacyjnego, który rozpoczniemy inauguracją jeszcze we wrześniu.

tekst: Szymon Kopacz