RAMowski czwartek na Salwatorze

Cicha obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie wypełniła czwartkowy wieczór w kościele Sióstr Norbertanek w Parafii Najświętszego Salwatora. Adoracja prowadzona przez scholę RAM była naszą modlitwą o dobre owoce rekolekcji apostolskich "Ferie z Bogiem", które rozpoczynamy juz w sobotę.

Zanim jednak rozpoczęła się Adoracja odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady RAM. Dyskutowano o wielu ważnych sprawach dla rozwoju naszej wspólnoty. Było o moderatorach, o Radzie Programowej, o przygotowaniach do Forum Młodych 2020 i wiele innych tematów. Dziękujemy Bogu za ludzi, którym zależy na Grupach Apostolskich i biorą za to realną odpowiedzialność.

Natomiast po Adoracji odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne Forum Młodych. To dla nas jedno z ważniejszych spotkań, w którym możemy przeżywać swoją wiarę razem z przedstawicielami młodych całej archidiecezji. Powoli kształtuje się zaplecze organizacyjne, a 17 lutego 2020 ruszają zapisy online. O czym więcej szczegółów już wkrótce.

Wszystkie nasze sprawy skupione są wokół Chrystusa. On jest dla nas najważniejszy! I niech tam będzie w czasie nadchodzących rekolekcji.