RADA RAM

Rada RAM w Stowarzyszeniu Grup Apostolskich jest odpowiedzialna m.in. za:
  • organizację pracy RAM,
  • podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
  • zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
  • opracowywanie materiałów formacyjnych,
  • troskę o powoływanie grup apostolskich,
  • organizację rekolekcji wakacyjnych RAM.
(na podstawie art. 30 Statutu GA RAM Archidiecezji Krakowskiej)
 
3 lutego 2021 planowane jest spotkanie Rady RAM (online). Jeśli ktoś ma pytania, problemy warte zastanowienia, pomysły na rozwój RAM, tematy które Rada RAM powinna przedyskutować to prosimy o przekazanie ich do Biura RAM (biuro@grupyapostolskie.pl) lub do ks. Marcina (moderator@grupyapostolskie.pl, tel. 694 16 56 16) lub osobiście na Wiślnej 12/7 w Krakowie)

 

#odpowiedzialnizaRAM