Przyjęcie GA "u Szczepana" do Stowarzyszenia

17 grudnia 2021 roku to kolejna ważna data, która zapisze się na kartach historii Grup Apostolskich oraz parafii św. Szczepana w Krakowie. Tamtejsza wspólnota dołączyła bowiem tego dnia oficjalnie do grona czterdziestu siedmiu innych, które współtworzą RAM Kościoła krakowskiego. Na uroczystość składały się msza święta z obrzędem przyjęcia 9 nowych członków wspierających, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wspólna wigilia.

Początków istnienia nowoprzyjętej Grupy Apostolskiej należy się doszukiwać w roku 2013, kiedy to za przyczyną jednego z rekolekcjonistów Ruchu, a ówczesnego wikariusza, ks. Kamila Gołuszki, zaczęły odbywać się spotkania z udziałem młodzieży przygotowującej się do bierzmowania lub po jego przyjęciu, a także miejscowych i przyjezdnych animatorów. Wcześniej w parafii przez długi czas istniała prężnie działająca Oaza, która jednak się rozpadła. Nowa wspólnota dzięki ks. Kamilowi bardzo szybko się rozrosła i otrzymała solidny fundament, choć sam Ksiądz musiał pożegnać się z parafią w 2017 roku.

Tę historię nakreślił w czasie piątkowej mszy ks. Leszek Garstka – proboszcz parafii od prawie dziesięciu lat. On także, swoją przychylnością i wsparciem, cały czas sprawiał, że Grupa rosła w siłę i wciąż ma się dobrze. W słowach na koniec Eucharystii uwypuklił znaczenie dzieła, jakim jest wspólnota, podkreślając jednocześnie, jak ważne jest wzrastać w środowisku ludzi wierzących w obliczu zagrożeń dzisiejszego świata. Zwrócił się także do rodziców, dziękując im za zaufanie, którym obdarzyli parafii i księży, pozwalając dołączyć własnym dzieciom do Grupy.

Nie zabrakło także obecnego jej duszpasterza – ks. Przemysława Druszcza, także związanego z RAM-em od wielu lat. Wspomnianą rolę przejął od odchodzącego z parafii w 2018 roku ks. Andrzeja Wasilewskiego-Kruka. Choć wspólnota niewątpliwie była w dobrej kondycji, to – jak wkrótce miało się okazać za sprawą pandemii – troska o jej dobre funkcjonowanie nie okazała się banalnym zadaniem. Ks. Przemysław jednak stanął na wysokości zadania. Uczestnicy spotkań dostrzegają jego ogromny wkład na różnych polach w dzieło. Na wyróżnienie zasługuje na pewno jego obecność blisko członków Grupy i gotowość do pomocy. Ksiądz jest obecny na prawie każdym spotkaniu i aktywnie w nich uczestniczy, co niekoniecznie jest regułą u innych opiekunów wspólnot.

Uroczystość uświetnił swoim przyjazdem i wygłoszoną homilią Moderator Ruchu, ks. Marcin Rozmus. Na kanwie Ewangelii zapytał wiernych o ich dbałość o tradycję i korzenie w wymiarze rodzinnym i narodowym. Polecił spojrzeć na swoje miejsce w świecie i w Grupie Apostolskiej bardziej globalnie pomyśleć o sobie jako o nie pierwszych i nie ostatnich w perspektywie historii.

Takie rozważania stanowiły dobry wstęp do następującego po adoracji spotkania w sali przy kościele. Była bowiem to okazja do zobaczenia się z dawnymi członkami, animatorami i Ruchu, którzy zostali zaproszeni specjalnie na to ważne święto. Wigilia przebiegła w rodzinnej atmosferze, mimo że uczestnicy zjawili się na niej bardzo tłumnie. Nie zabrakło łamania się opłatkiem, wspólnego kolędowania czy smacznych potraw.

Grupa Apostolska przy kościele św. Szczepana doczekała się w końcu oficjalnego włączenia do Stowarzyszenia (termin był już przesuwany ze względu na pandemię). Choć stało się to dopiero teraz, to przez kilka lat jej istnienia zdążyła wydać kolejne roczniki animatorów i moderatorów, a przez nią samą przewinęło się naprawdę wielu uczestników. Zaznacza także swoją obecność na poziomie diecezji i Stowarzyszenia poprzez uczestnictwo jej członków w rekolekcjach, wydarzeniach i strukturach RAM.

Tekst: an. Filip Kuś