Program Formacyjny dla parafii

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”
(Mt 18,20).

 

Drodzy Moderatorzy i Animatorzy Grup Parafialnych!


Praca przy parafii to przede wszystkim tworzenie Wspólnoty. 

Opracowując Program Parafialny „Przyjaźń w Chrystusie”  również nam przyświecał ten cel, którym jest umocnienie więzi przyparafialnych Grup Apostolskich.

Założeniem Programu Parafialnego jest sugestia tematu spotkania w poszczególnym  miesiącu wraz z propozycjami spojrzenia na:

fragment Pisma Świętego 

postawę bohatera biblijnego 

oraz przykład życia świętego 

Mając na uwadze różnorodność wiekową oraz unikalność Wspólnot, każdy z przedstawionych poniżej tematów miesiąca można zrealizować w dowolnej formie (Adoracja, spotkanie w grupach, gra miejska itd.) na wybranym przez Was spotkaniu w miesiącu.

ROK FORMACYJNY 2020/21: „Przyjaźń w Chrystusie”

MIESIĄC
TEMAT
Październik 2020 Odwaga
Listopad 2020 Patriotyzm
Grudzień 2020 Odpowiedzialność
Styczeń 2021 Bogobojność
Luty 2021 Pokora
Marzec 2021 Mądrość
Kwiecień 2021 Wolność
Maj 2021 Ofiarność
Czerwiec 2021 Miłosierdzie

  
 

Dziesiątego dnia każdego miesiąca na grupach facebookowych: Moderatorzy oraz Animatorzy zostaną udostępnione opracowania kolejnych tematów.  

Zapraszamy Was do dzielenia się owocami Waszych spotkań np. wniosek ze spotkania, zdanie które Wam będzie Wam towarzyszyć po spotkaniu, zdjęcie itd. na Instagramie, Facebooku wraz z oznaczeniem strony Grupy Apostolskie RAM Archidiecezji Krakowskiej.

Powodzenia!

 

Opracowały: Weronika Wcisło, Paulina Świt, Agnieszka Gawlak, Aleksandra Sieczkowska, Joanna Baran, Natalia Bajerek