PRAWA RĘKA

"Zostań Prawą Ręką RAMu"

 

- to sposób na codzienne zaangażowanie w RAM, poza Rekolekcjami
- to podział obowiązków i zadań w naszym Stowarzyszeniu
- to możliwość zaangażowania dla każdego: animatora, moderatora, uczestnika
 
Na czym to polega? 
- RĘKA – podstawa graficznej i logicznej prezentacji systemu pracy
- PR – nieprzypadkowy skrót – mamy dbać o wizerunek i pracę Grup Apostolskich w środowisku realnym i wirtualnym
- PIĘĆ PALCÓW – to pięć dziedzin pracy – pięć grup, po jednej w każdej dziedzinie

 

 

Już wiesz, do której sekcji się zaangażujesz?