Podsumowanie Roku 2021


 
Rok 2021 był trudnym czasem zmagania się z pandemią. Z jednej strony ciągłe starania o powrót do normalności, z drugiej – cały czas fale zakażeń i idących za tym ograniczeń.
Mogę jednak z czystym sumieniem stwierdzić, że ostatni rok – 48 rok istnienia Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej – był dobrym i twórczym czasem.
 
Stąd na początku należy się słowo DZIĘKUJĘ, za każde wasze zaangażowanie, pracę i wysiłek jaki włożyliście przy różnych naszych wydarzeniach, jak i w codziennej, często mało widocznej, wiernej pracy formacyjnej – własnej i waszych grup parafialnych.
 
Nasze wspólnoty istnieją obecnie w 57 parafiach naszej archidiecezji. Z czego w roku 2021 do Stowarzyszenia zostały przyjęte:
- GA w parafii Nawiedzenia NMP w Woli Gułowskiej,
- GA w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku,
- GA w parafii św. Szczepana w Krakowie.
Jako stowarzyszenie należy do nas 1142 członków zwyczajnych i 413 członków wspierających.
 
Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem roku 2021 Grup Apostolskich okiem moderatora. Poniższe zestawienie ma na celu:
- naszą jeszcze większą świadomość tego, co dzieje w RAMie,
- pokazanie przestrzeni naszej odpowiedzialności za RAM,
- dostrzeżenie potrzeb i kierunków naszego rozwoju.
 
Podsumowanie będzie składało się z trzech rozdziałów:
1.     Najważniejsze RAMowskie wydarzenia roku 2021.
2.     Działania Formacyjne.
3.     Utrzymanie naszych domów i finanse Grup Apostolskich.
 

1.   Najważniejsze RAMowskie wydarzenia roku 2021.

 

30.01.2021 – „KOLĘDOgranie” Świąteczne spotkanie Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
13.02.2021 – rozpoczęcie projektu „zostań Prawą Ręką RAMu”
02.03.2021 – prezentacja Nowego Programu Formacyjnego na Rekolekcje Apostolskie
04.04.2021 – opublikowano długo oczekiwany grafik na wakacyjne Rekolekcje Apostolskie
11.04.2021 – w Niedzielę Miłosierdzia ks. bp Robert Chrząszcz powołał dwóch naszych animatorów: Gabrysię i Patrycję do Rady Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
12.04.2021 – wystartował nasz sklepik internetowy: ramowskimtargiem.pl
26.05.2021 – 3. rocznica śmierci ks. Antoniego Sołtysika – Msza św. w kościele św. Mikołaja w Krakowie
31.05.2021 – Odprawa przedwakacyjna dla Księży, Moderatorów i Animatorów RAM
01.06.2021 – Pielgrzymka Grup Apostolskich do św. Królowej Jadwigi – Msza św. w Katedrze Wawelskiej
05.06.2021 – przyjęcie GA w Woli Gułowskiej do Stowarzyszenia RAM
18.06.2021 – przyjęcie GA w Jaworniku do Stowarzyszenia RAM
26.06.-14.08.2021 – Wakacyjne Rekolekcje Apostolskie
28.08.2021 – Rekodziękczynienie w Kalwarii Zebrzydowskiej z „after” dla Animatorów i Moderatorów w Zembrzycach
01.09.2021 – zmiany w Biurze RAM: odchodzi ks. Sebastian Baster, przychodzi ks. Dariusz Biernat
04.09.2021 – nasz udział w Dniu Wspólnoty RAM w Przemyślu
18.09.2021 – Inauguracja Roku Formacyjnego RAM
27.09.2021 – publikacja nowego Programu Formacyjnego dla Grup Parafialnych: „Gotowe na wszystko: Kobiety w Piśmie Świętym”
01.10.2021 – zmiany w Biurze RAM: odchodzi an. Joanna Baran, przychodzi an. Marlena Smarduch
02.10.2021 – Międzydiecezjalna Rada RAM w Rzeszowie
05.10.2021 – Msza św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego w Bukowinie Tatrzańskiej w dniu wspomnienia św. s. Faustyny
16.10.2021 – Dzień Wspólnoty RAM z błogosławieństwem nowych 41 animatorów RAM – przewodniczył ks. Bp Robert Chrząszcz
19.10.2021 – Msza św. w kaplicy w Zawadce w dniu wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki
05-07.11.2021 – Kurs „Nowe Życie z Bogiem” w Bukowinie Tatrzańskiej dla Studium Animatora
12-14.11.2021 – Dni Skupienia - „Listopadówka” w Bukowinie Tatrzańskiej
18.11.2021 – Msza św. w „Domu Orłów” w Suchem w dniu wspomnienia bł. Karoliny Kózkównej
26-28.11.2021 – Biblijne Dni Skupienia w Suchem
04.12.2021 - nasz udział w Dniu Wspólnoty RAM w Rzeszowie
05.12.2021 – spotkanie liderów parafialnych GA
11.12.2021 – Walne Zgromadzenie RAM
17.12.2021 - przyjęcie GA w parafii św. Szczepana w Krakowie do Stowarzyszenia RAM
17.12.2021 – „Godzina dla Pana” – dzień jedności Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej
 

W roku 2022 chcemy:

 

- aby to, co najcenniejsze i najwartościowsze działo się zawsze w Grupach Parafialnych,
- aby nasze wspólnotowe wydarzenie gromadziły i jednoczyły jak największą ilość osób:

Nasze najważniejsze wydarzenia w roku to:
- Pielgrzymka do św. Królowej Jadwigi na Wawel – 1 czerwca 2022
- Dzień Wspólnoty RAM – 15 października 2022

2.   Działania Formacyjne

 
A.    REKOLEKCJE FORMACJI APOSTOLSKIEJ – „FERIE Z BOGIEM” – nie odbyły się.


B.    REKOLEKCJE FORMACJI APOSTOLSKIEJ – „WAKACJE Z BOGIEM”
23 turnusy w 6 miejscach
587 uczestników, 145 animatorów, 24 moderatorów,
13 instruktorów, kleryków, sióstr zakonnych, 22 księży
Razem: 792 osoby
 
C.     DNI SKUPIENIA DLA ANIMATORÓW I MODERATORÓW
·      20.02.2021 – Dzień Skupienia dla kandydatów na Animatorów w Kalwarii Zebrzydowskiej
·      19-21.02.2021 – Wielkopostne Dni Skupienia dla Animatorów i Moderatorów w Bukowinie Tatrzańskiej – 1 tura (30 osób)
·      26-28.02.2021 - Wielkopostne Dni Skupienia dla Animatorów i Moderatorów w Bukowinie Tatrzańskiej – 2 tura (31 osób)
·      05-07.03.2021 - Wielkopostne Dni Skupienia dla kandydatów na Animatorów w Bukowinie Tatrzańskiej (27 osób)
·      08-10.10.2021 – Dni Skupienia dla kandydatów na animatorów w Bukowinie Tatrzańskiej (38 osób)
·      26-28.11.2021 – Dni Skupienia dla Moderatorów i Animatorów RAM w Bukowinie Tatrzańskiej (40 osób)
 
D.    STUDIUM RAM

·      Studium Animatora - rok formacyjny 2020/2021

- całe Studium Animatora odbyło się online
- 29.05.2021 – zakończenie Studium Animatora w formie stacjonarnej: Msza św. z posłaniem na praktyki wakacyjne
- w wakacje odbyły się tygodniowe Rekolekcje Animatorskie w Zembrzycach
- po zaliczeniu praktyk wakacyjnych błogosławieństwo animatorskie przyjęło 41 osób

·      Studium Moderatora – rok formacyjny 2020/2021 - nie odbyło się.

·      Studium Animatora – rok formacyjny 2021/2022

- studium rozpoczęło 28 osób
- do tej pory wszystkie zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej

·      Studium Moderatora – rok formacyjny 2021/2022

- podczas spotkania moderatorów 11.12.2021, zostali zaproponowani i zaopiniowani kandydaci na moderatorów

 
E.     Comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu na Salwatorze. Od września 2021 odbywa się w dwóch miejscach: na Salwatorze oraz w Szaflarach.
 
F.     PROGRAM FORMACYJNY NA REKOLEKCJE APOSTOLSKIE
Na wiosnę odbyła się prezentacja założeń nowego Programu Formacyjnego. Jednocześnie animatorzy, moderatorzy oraz księża zaczęli tworzyć poszczególne elementy: konspekty spotkań w grupach, konferencje, kazania itp. W wakacje, większość turnusów odbyła się wg nowego programu. Istnieje ciągła potrzeba kontynuowania prac nad programem w celu skompletowania wszystkich elementów programu.
 
G.    PROGRAM FORMACYJNY DLA PARAFII
Po udanym pierwszym roku programu formacyjnego dla grup parafialnych, od października kontynuujemy przygotowywanie konspektów do pracy w grupach parafialnych.
 
H.    PRAWA RĘKA RAM
Wiosną 2021 został ogłoszony projekt wolontariatu dla Grup Apostolskich, to sposób na codziennie zaangażowanie w RAM przez swoją pracę, dzielenie się talentami. Obecnie do projektu zgłosiło się ok. 20 osób, część z nich została już zaangażowana w swoją pracę, część nadal jest dla nas zadaniem na przyszłość.
 
I.      RAMowskim Targiem – wiosną tego roku uruchomiliśmy sklepik internetowy, w którym można nabyć rzeczy wyprodukowane przez nas lub specjalnie dla nas. Może sklepik rozwija się bardzo powoli, ale jego rozwój wymaga nakładów finansowych i osobowych. Najważniejsze dla nas jest to, że mamy miejsce, w którym możemy dzielić się naszymi gadżetami i materiałami.
 
J.      Regularne spotkania:
·      Duszpasterstwo Akademickie „Enter” nie przetrwało spotkań online, od października powstało z inicjatywy moderatorów i animatorów Duszpasterstwo Akademickie RAM (DAR), które spotyka się regularnie w każdy wtorek na Wiślnej.
·      schola RAM, spotykała się w każdy czwartek o godz. 18.30 w Biurze na Wiślnej. Od września działalność scholii jest zawieszona z powodu braku prowadzącego.
·      AMICUS – działa regularnie. Nawet w pandemii wychodziły nowe numery w wersji elektronicznej. Wszystkie numery „Listu do Przyjaciół” oraz „Amicusa” są zarchiwizowane i znajdują się na naszej stronie internetowej. W przygotowaniu obecnie jest spóźniony numer jesienny oraz aktualny zimowy. Trudności AMICUSa są cały czas te same, czyli braki zaangażowanych osób.
·      Dziękuję wszystkim, którzy w te grupy się angażują oraz tym, którzy je prowadzą, za ich całoroczną pracę i troskę o miejsce swojej odpowiedzialności za RAM.
 

W roku 2022 chcemy:


- kontynuować prace nad naszym Programem Formacyjnym, aby udało się wszystkie materiały uporządkować,
- zaopiekować się animatorami muzycznymi i dać przestrzeń rozwoju i wymiany doświadczenia,
- wydać nowy śpiewnik RAMowski,
- poprawić organizację Rekolekcji Apostolskich
- wspierać moderatorów i animatorów w przygotowaniu do Rekolekcji Apostolskich przez spotkania i szkolenia
- podjąć przygotowania do Jubileuszu 50-lecia istnienia Grup Apostolskich oraz do ŚDM w Lizbonie w 2023.
 

3.   Utrzymanie naszych domów i finanse Grup Apostolskich


 
A.    Niezmiennie posiadamy 3 domy rekolekcyjne: Bukowina Tatrzańska, Suche i Zawadka. Ostatni rok pandemiczny z dużymi ograniczeniami w przyjmowaniu grup dał się mocno we znaki. Utrzymanie tych domów bez dochodów spowodowało wykorzystanie naszych rezerw finansowych i zmusiło do odłożenia w czasie wszelkich remontów. Cały czas dbamy o to, żeby je utrzymać w jak najlepszym stanie, na ile to pozwala sytuacja, finanse i dobra wola ludzi.
 
B.    Utrzymanie naszych Domów Rekolekcyjnych oraz finansowanie działalności naszego Biura i wszystkich naszych RAMowskich wydarzeń pokrywane jest wyłącznie ze środków własnych Stowarzyszenia Grup Apostolskich. Ks. Marcin, p. Paulina oraz an. Marlena zatrudnieni są przez Kurię Metropolitalną Archidiecezji Krakowskiej.
 
C.     Z naszych Domów Rekolekcyjnych w roku 2021 skorzystało 2265 osoby:
- z naszej działalności RAM: 1452 osób
- grupy wynajmujące nasze domy: 813 osoby.

z podziałem na domy:
- Bukowina Tatrzańska – 320 osób
- Suche – 492 osoby
- Zawadka – 640 osób
                                                             
D.    Przychody Grup Apostolskich:
§  Wynajem Domów Rekolekcyjnych: 58 000 zł
§  Darowizny i ofiary (od osób prywatnych, od parafii): 9 000 zł (3 osoby, 5 parafii)
§  Organizacja Rekolekcji Apostolskich, Dni Skupienia itp.: 60 000 zł
 
Tegoroczne wpłaty na rekolekcje, dni skupienia, Studium Animatora pozwoliły w pełni sfinansować te wydarzenia.
 
E.     Wydatki Grup Apostolskich:
- utrzymanie naszych domów: ogrzewanie, woda, prąd, gaz, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, środki czystości, opiekunowie domów: 120 000 zł
- utrzymanie Biura na Wiślnej: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne i naprawy drukarek i komputerów, wydatki związane z organizacją spotkań: Dnia Wspólnoty, pielgrzymek, utrzymanie strony internetowej itp.: 25 000 zł
- druk Amicusa – 3 888 zł
- udział w finansowaniu Memoriału im. Grzegorza Wesołowskiego: 3 500 zł
- remonty w naszych Domach Rekolekcyjnych: 21 000 zł
o   Suche:
-   boazeria w kaplicy
-   wymiana lamp awaryjnych
o   Zawadka:
-   wymiana pompy głębinowej
-   instalacja przeciwpożarowa w kotłowni
-   wymiana oświetlenia na klatce schodowej oraz lamp awaryjnych
-   meble ogrodowe z palet
 
Wszystkie wydatki udało się pokryć z naszych przychodów, darowizn oraz z naszych oszczędności.
Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę jako darowiznę na cele statutowe, bo dzięki nim mamy szansę się rozwijać i realizować nasze zadania. Dzięki naszym Domom Rekolekcyjnym mamy możliwość organizowania wyjazdów, Dni Skupienia i innych w bardzo przystępnej cenie. Dlatego tak ważne jest, aby utrzymać je w jak najlepszej sprawności.
 
Jeszcze raz na każdą złotówkę bardzo dziękuję każdemu z naszych dobrych przyjaciół.
 
Można zawsze nas wesprzeć na dwa sposoby – opisane TUTAJ.
 

W roku 2022 chcemy:


- uporządkować sprawy formalne z opiekunami domów
- uporządkować sprawy formalne przy wynajmach naszych domów
- doposażyć nasze kuchnie o potrzebny sprzęt
- wyposażyć nasze domy w tablice typu PIN-MAG
- zadbać o elementy ochronne na ścianach na aulach w Zawadce i w Suchym
 
Planów i marzeń jest dużo więcej. Wszystko zależy od tego co przyniesie i na co pozwoli rok 2022.
 

Podsumowanie


 
Bardzo Wam dziękuję za wasze świadectwo wiary na wszystkich wyjazdach i podczas waszych wizyt na Wiślnej, które są bardzo cenne. Duszpasterstwo na Wiślnej to nasze wspólne miejsce, gdzie możecie się spotykać i przychodzić na kawę czy herbatę.
Bardzo dziękuję Pani Paulinie i an. Asi i Marlenie za ich ogromne zaangażowanie i wsparcie.
Dziękuję Księżom Sebastianowi i Dariuszowi, za każdą pomoc, sugestię i każdą godzinę poświęconą dla naszej wspólnoty.
Dziękuję każdemu zaangażowanemu, którego widać i każdemu którego nie widać. Nie sposób wymienić tu wszystkich, ponieważ jest was wielu zaangażowanych na różnym poziomach naszej działalności.
 
Wszystkim za wszystko bardzo dziękuję. Pamiętam o Was w cotygodniowej Mszy św., którą odprawiam w intencji całej naszej wspólnoty oraz w czasie corocznej Pasterki w Boże Narodzenie oraz w czasie Wigilii Paschalnej w Wielkanoc.
 
Życzę Wam w nowym 2022 roku wielu wspaniałych naszych spotkań i realizacji planów i zamierzeń. Jesteście potrzebni Grupom Apostolskim. Bądźcie zawsze tego pewni, że jesteście potrzebni Kościołowi, światu, waszym rówieśnikom, rodzinom, parafiom. Abyśmy zawsze mogli na siebie nawzajem liczyć.
 

Błogosławionego Roku 2022!
ks. Marcin Rozmus