Podsumowanie Roku 2020

 

 
 
 
Wielu chciało, aby rok 2020 jak najszybciej się skończył. Czas epidemii dla nas wszystkich jest trudny, przez nieprzewidywalność dnia jutrzejszego, izolację, przeniesienie wielu aktywności do Internetu.
Wszelkiego rodzaju podsumowania pozwalają zobaczyć jednak ile pojawiło się dobra, nawet w tak trudnym czasie. I przede wszystkich za wiele dobra chcę Wam dzisiaj podziękować. W drugim roku mojej obecności w Grupach Apostolskich, odkrywam jeszcze większe bogactwo naszej wspólnoty i jednocześnie zadanie, aby tą wspólnotą stawać się coraz bardziej.
 
Przed epidemią nasze Grupy Apostolskie znajdowały się w 60 parafiach na terenie całej naszej Archidiecezji.
 

Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem 47-go roku istnienia Grup Apostolskich okiem moderatora. Poniższe zestawienie ma na celu:

 • naszą jeszcze większą świadomość tego, co dzieje w RAMie,
 • pokazanie naszej odpowiedzialności za RAM,
 • dostrzeżenie potrzeb i kierunków naszego rozwoju.
   

Podsumowanie będzie składało się z trzech rozdziałów:

1.     Najważniejsze RAMowskie wydarzenia roku 2020.
2.     Działania Formacyjne.
3.     Utrzymanie naszych domów i finanse Grup Apostolskich.
 
 

1.   Najważniejsze RAMowskie wydarzenia roku 2020.

 

01.01.2020 – przywitaliśmy Nowy Rok Eucharystią w Dolinie Chochołowskiej
18.01.2020 – Opłatek Młodych Archidiecezji Krakowskiej, w którym wzięliśmy udział razem z innymi Ruchami i Wspólnotami naszej Archidiecezji
10.02.2020 – Zatwierdzenie zmian w Statucie RAM przyjętych przez Walne Zgromadzenie RAM 14.12.2019
13.03.2020 – z inicjatywy GA „U Kostki” w Kwaczale powstała „Grupa Apostolska ONLINE” – miejsce spotkań na czas epidemii
26.05.2020 – 2. rocznica śmierci ks. Antoniego Sołtysika – Msza św. w kościele św. Mikołaja w Krakowie
01.06.2020 – Pielgrzymka Grup Apostolskich do św. Królowej Jadwigi – Msza św. w Katedrze Wawelskiej
19.06.2020 – przyjęcie Grupy Apostolskiej w Chełmku do Stowarzyszenia
29.08.2020 – Rekodziękczynienie w Kalwarii Zebrzydowskiej połączone z weryfikacja kandydatów na animatorów i moderatorów RAM
01.09.2020 – zmiany w Biurze RAM: odchodzi p. Zofia Mól, przychodzi p. Paulina Rutkowska
05.09.2020 – nasz udział w Dniach Wspólnoty RAM w Przemyślu i w Rzeszowie
26.09.2020 – Inauguracja Roku Formacyjnego – Parafia Najświętszego Salwatora w Krakowie
01.10.2020 – zmiany w Biurze RAM: odchodzi mod. Natalia Bajerek, przychodzi an. Joanna Baran
10.10.2020 – Dzień Wspólnoty RAM z błogosławieństwem nowych animatorów (38) i moderatorów (11) RAM – przewodniczył ks. Bp Janusz Mastalski
17.10.2020 – przyjęcie Grupy Apostolskiej w Dąbrowie Szlacheckiej do Stowarzyszenia
26.10.-25.12.2020 – Codzienna modlitwa w intencji ochrony życia i przebłaganie za grzechy przeciwko życiu.
18.12.2020 – „Godzina dla Pana” – dzień jedności Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej (modlitwa odbyła się w 14 miejscach naszej diecezji)
Ze względu na epidemię nie odbyło się tegoroczne Forum Młodych Archidiecezji Krakowskiej.
 

W roku 2021 chcemy:

 

 • aby na każdym organizowanym spotkaniu, było nas jak najwięcej.
 • aby zawsze obecni byli przedstawiciele Parafialnych Grup Apostolskich, które są podstawowym miejscem naszej działalności.
 • abyśmy budowali wspólnotę spotkania i uczyli się od siebie miłości do Boga i do ludzi.
 • jeszcze mocniej chcemy zaakcentować, że są trzy najważniejsze spotkania w naszej wspólnocie
  • Dzień Wspólnoty RAM w Sanktuarium św. Jana Pawła II – październik 2021
  • Pielgrzymka do św. Królowej Jadwigi na Wawel – czerwiec 2021
  • Walne Zgromadzenie RAM – kiedy sytuacja na to pozwoli

 

2.   Działania Formacyjne

 

A.    REKOLEKCJE FORMACJI APOSTOLSKIEJ – „FERIE Z BOGIEM”
9 turnusów w 6 miejscach, 299 uczestników, 44 animatorów, 10 moderatorów, 2 instruktorów, 9 księży, 1 diakon, 1 siostra zakonna – RAZEM: 366 osób
To nasza największa radość tego roku, że udało się zorganizować rekolekcje w Ferie Zimowe.
 
B.    REKOLEKCJE FORAMCJI APOSTOLSKIEJ – „WAKACJE Z BOGIEM”
Ze względów epidemicznych rekolekcje przeniosły się do sieci. 7 dni spotkań online z zakończeniem w kościele wspólną Eucharystią. W zorganizowanych 4 turnusach wzięło udział 42 osoby (uczestnicy + animatorzy) oraz 4 księży.
 
C.     DNI SKUPIENIA DLA ANIMATORÓW I MODERATORÓW

 • 28.02. – 01.03.2020 – Muzyczne Dni Skupienia w Zawadce
 • 06-08.03.2020 – Wielkopostne Dni Skupienia „Idź i odbuduj mój Kościół” w Bukowinie T.
 • 13-15.07.2020 – Wakacyjne Dni Skupienia w Domu Orłów – pierwsza tura
 • 17-19.07.2020 – Wakacyjne Dni Skupienia w Domu Orłów – druga tura
 • 20.07.2020 – Dzień Skupienia dla kandydatów na animatorów w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 21.07.2020 – Wakacyjny Dzień Skupienia z bł. Karoliną Kózkówną w Wał-Rudzie i Zabawie
 • 07-09.08.2020 – Wakacyjne Dni Skupienia w Zawadce
 • 02.04.10.2020 – Dni Skupienia przed błogosławieństwem w Bukowinie Tatrzańskiej
 • grudzień 2020 – Adwentowe Dni Skupienia – online

We wszystkich Dniach Skupienia wzięło udział 219 kandydatów, animatorów i moderatorów RAM.

D.    STUDIUM RAM

 • Studium Animatora - rok formacyjny 2019/2020
  • w lutym odbyły się tygodniowe Rekolekcje Animatorskie w Zembrzycach
  • stacjonarne zajęcia Studium w marcu 2020 zostały przerwane przez epidemię
  • Studium było kontynuowane online – prace pisemne.
  • 29.06.2020 – odbyło się ostatnie zajęcia w formie stacjonarnej oraz Msza św. na zakończenie Studium z posłaniem na praktyki wakacyjne, który w tym roku wyglądały inaczej niż zwykle
  • po zaliczeniu praktyk wakacyjnych i weryfikacji, błogosławieństwo animatorskiego przyjęło 38 osób
 • Studium Moderatora – rok formacyjny 2019/2020
  • Udało się w tym roku zorganizować przygotowanie dla kandydatów na moderatorów przez dwa spotkania:
   • Podczas wielkopostnych dni skupienia w Bukowinie Tatrzańskie
   • 16.07.2020 - Dzień szkoleniowo-formacyjny w Domu Orłów
  • Również kandydaci na moderatorów odbyli praktyki wakacyjne, które wyglądały inaczej niż zwykle.
  • Po zaliczeniu praktyk i pozytywnej weryfikacji, błogosławieństwo do posługi moderatora RAM przyjęło 11 osób.
 • Studium Animatora – rok formacyjny 2020/2021
  • studium rozpoczęło 60 osób
  • do tej pory wszystkie zajęcia odbyły się w formie online 

E.     Comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu na Salwatorze prowadzona przez Scholę RAM
 
F.     W ramach Grupy Apostolskiej ONLINE odbyły się spotkania formacyjne:

 • Ewangelia, czyli Dobra Nowina (ponad 70 codziennych spotkań) – wiosna 2020
 • Spotkajmy się! – spotkania formacyjne na ważne tematy (ponad 40 wieczornych spotkań) – wiosna 2020
 • „Odkryć tajemnicę” RAMowskie Rekolekcje Wielkopostne Online
 • Adwent 2020: codzienna Ewangelia i wieczorne spotkania online
   

G.    PROGRAM FORMACYJNY NA REKOLEKCJE APOSTOLSKIE
W styczniu podczas spotkania Rady RAM została wybrana przewodnicząca Rady Programowej RAM – mod. Małgorzata Kuciel. Po uporządkowaniu programów w naszym archiwum rozpoczęły się spotkania mające na celu stworzenie nowych konspektów na Rekolekcje Apostolskie, aby dostosować je do obecnych realiów i współczesnego odbiorcy. Został stworzony nowy podział na: Rekolekcje Formacyjne (stopnie) oraz Rekolekcje Ewangelizacyjne (tematyczne). Zaangażowani moderatorzy oraz księża opracowali konspekty turnusów. Przed nami praca animatorów i moderatorów – redakcja konspektów na spotkania w grupach oraz innych materiałów przydatnych na rekolekcjach. Postaramy się w styczniu/lutym przedstawić bardziej szczegółowo na jakim etapie są prace.
Założeniem naszym jest, aby w wakacje 2021 nasze rekolekcje odbyły się już wg nowego programu.
 
H.    PROGRAM FORMACYJNY DLA PARAFII
Podczas Wakacyjnych Dni Skupienia kandydaci na moderatorów wyszli z inicjatywą stworzenia materiałów do pracy w parafialnych Grupach Apostolskich. Na początek mamy każdego miesiąca słowo klucz wg którego zachęcamy grupy parafialne do spotkań formacyjnych. Jako pomoc opracowane zostało rozwinięcie hasła głównego.
Czekamy na owoce tych spotkań, ale i opinie, jak w przyszłości opracowywać ten program, aby jak najlepiej odpowiadał na wasze potrzeby w parafiach.
 
I.      Regularne spotkania: Duszpasterstwo Akademickie „Enter”, Schola RAM, Redakcja Amicusa. Dziękuję wszystkim, którzy w te grupy się angażują oraz tym, którzy je prowadzą, za ich całoroczną pracę i troskę o miejsce swojej odpowiedzialności za RAM.
 

W roku 2021 chcemy:

 

 • aby rozpoczęły się spotkania Studium Animatora stacjonarnie,
 • abyśmy mogli spotykać się na Dniach Skupienia
 • uruchomić nowe możliwości angażowania się we wspólnotę RAMu przez projekt „Zostań Prawą Ręką RAMu”
 • kontynuować prace nad naszym Programem Formacyjnym, aby jeszcze przed wakacjami powstała forma wzorcowa
 • aby udało się zorganizować Rekolekcje Formacji Apostolskiej wg nowego programu i z nowymi wytycznymi prawnymi, do których jesteśmy zachęceni po grudniowym szkolenie z Organizacji Wypoczynku, w którym wzięli udział: p. Paulina i ks. Marcin,
 • zorganizować szkolenia przed rekolekcjami wakacyjnymi na temat nowego programu i nowych wytycznych prawnych
 • wydać nowy śpiewnik RAMowski
 • uruchomić sklep internetowy
 • rozpocząć przygotowania do Jubileuszu 50-lecia istnienia Grup Apostolskich. Powstało już logo, teraz czas na konkrety

 

3.   Utrzymanie naszych domów i finanse Grup Apostolskich

 

A.    Obecnie mamy do dyspozycji 3 Domy Rekolekcyjne: Bukowina Tatrzańska, Suche i Zawadka. Domy w Kasince Małej oraz w Spytkowicach zostały oddane parafiom w Kasince Małej i w Spytkowicach na mocy rozwiązania umowy, po trzymiesięcznym wypowiedzeniu, 30 września 2020.

B.    Utrzymanie naszych Domów Rekolekcyjnych oraz finansowanie działalności naszego Biura i wszystkich naszych RAMowskich wydarzeń pokrywane jest wyłącznie ze środków własnych Stowarzyszenia Grup Apostolskich. Ks. Marcin, p. Paulina oraz an. Asia zatrudnieni są przez Kurię Metropolitalną Archidiecezji Krakowskiej.

C.     Z naszych Domów Rekolekcyjnych w roku 2020 skorzystało 1002 osoby:

 • z naszej działalności RAM: 318 osób
 • grupy wynajmujące nasze domy: 684 osoby.
 • z podziałem na domy:
  • Bukowina Tatrzańska – 282 osób
  • Kasinka Mała – 0 osób
  • Spytkowice – 40 osób
  • Suche – 322 osoby
  • Zawadka – 358 osób

D.    Przychody Grup Apostolskich:

 • Wynajem Domów Rekolekcyjnych: 65 000 zł
 • Darowizny i ofiary (od osób prywatnych, od parafii): 4 000 zł (9 osób, 3 parafie)
   
  Tegoroczne wpłaty na rekolekcje, dni skupienia, Studium Animatora pozwoliły w pełni sfinansować te wydarzenia.
   

E.     Wydatki Grup Apostolskich:

 • utrzymanie naszych domów: woda, prąd, gaz, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, środki czystości, opiekunowie domów: 83 000 zł
 • utrzymanie Biura na Wiślnej: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne i naprawy drukarek i komputerów, wydatki związane z organizacją spotkań: Dnia Wspólnoty, pielgrzymek, utrzymanie strony internetowej itp.: 18 500 zł
 • druk Amicusa – 4 200 zł
 • dotychczasowe dostosowanie budynków do wymagań związanych z epidemią COVID-19: 2 000 zł
 • udział w finansowaniu Memoriału im. Grzegorza Wesołowskiego: 3 000 zł
 • remonty w naszych Domach Rekolekcyjnych: 29 000 zł
  • Suche:
   -   przeniesienie kaplicy do środka domu i wyposażenie (ołtarz, ambona, ikony, obrazy malowane na szkle, drewniane meble, oświetlenie, folie na oknach),
   -   malowanie: nowa kaplica, stara kaplica (obecnie aula), jadalnia, jeden magazyn,
   -   wymiana oświetlenia w kuchni na świetlówki ledowe
   -   ławko-stół 3 szt – wykonane wolontaryjnie przez an. Mikołaja Kurzawę
  • Zawadka:
   -   malowanie: aula, szatnia, jeden magazyn
   -   wyposażenie szatni
   -   wymiana oświetlenia: aula, jadalnia, szatnia – panele ledowe; kuchnia – świetlówki ledowe

Łatwo zauważyć, że tegoroczne przychody pokryły zaledwie połowę naszych wydatków. Druga połowa została pokryta ze zgromadzonych oszczędności.
Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę jako darowiznę na cele statutowe, bo dzięki nim mamy szansę się rozwijać i realizować nasze zadania. Dzięki naszym Domom Rekolekcyjnym mamy możliwość organizowania wyjazdów, Dni Skupienia i innych w bardzo przystępnej cenie. Dlatego tak ważne jest, aby utrzymać je w jak najlepszej sprawności.
 
Jeszcze raz na każdą złotówkę bardzo dziękuję każdemu z naszych dobrych przyjaciół.
 
Można zawsze nas wesprzeć na dwa sposoby – opisane TUTAJ.
 

W roku 2021 chcemy:

 

 • uporządkować sprawy formalne (umowy dzierżawy budynków od Archidiecezji Krakowskiej i od parafii w Bukowinie Tatrzańskiej)
 • uporządkować sprawy formalne z opiekunami domów
 • uporządkować kuchnie z dostosowaniem do obecnych przepisów (Suche, Zawadka)
 • zagospodarować place przed naszymi domami:
  -   Suche: lampy LED solarne,
  -   Zawadka: lampy LED solarne, meble ogrodowe z palet, ogrodzenie miejsca na ognisko.
 • Planów i marzeń jest dużo więcej. Wszystko zależy od tego co przyniesie i na co pozwoli rok 2021.
   
   

Podsumowanie

Bardzo Wam dziękuję za wasze świadectwo wiary na wszystkich wyjazdach i podczas waszych wizyt na Wiślnej, które są bardzo cenne. Biuro na Wiślnej to nasze wspólne miejsce, gdzie możecie się spotykać i przychodzić na kawę czy herbatę. W tym roku pojawiła się tam długo oczekiwana kanapa.
Bardzo dziękuję Pani Zosi i mod. Natalii za ich ogromne zaangażowanie i wsparcie. Dziękuję również Pani Paulinie i an. Asi, za ich otwartość i odważne mierzenie się z wyzwaniami, które przed nimi stoją.
Dziękuję ks. Sebastianowi, za każdą pomoc, sugestię i każdą godzinę poświęconą dla naszej wspólnoty.
Dziękuję każdemu zaangażowanemu, którego widać i każdemu którego nie widać. Nie sposób wymienić tu wszystkich, ponieważ jest was wielu zaangażowanych na różnym poziomach naszej działalności.
 
Wszystkim za wszystko bardzo dziękuję. Pamiętam o Was w cotygodniowej Mszy św., którą odprawiam w intencji całej naszej wspólnoty oraz w czasie corocznej Pasterki w Boże Narodzenie oraz w czasie Wigilii Paschalnej w Wielkanoc.
 
Życzę Wam w nowym 2021 roku wielu naszych spotkań i realizacji planów i zamierzeń. Jesteście potrzebni Grupom Apostolskim. Bądźcie zawsze tego pewni, że jesteście potrzebni Kościołowi, światu, waszym rówieśnikom, rodzinom, parafiom. Abyśmy zawsze mogli na siebie nawzajem liczyć.
 

Błogosławionego Roku 2021!

ks. Marcin Rozmus