Pielgrzymka do św. Królowej Jadwigi

Piękny dzień, piękne miejsce, piękny czas, w którym mogliśmy spotkać się zgodnie z marzeniem św. Jana Pawła II! 1 czerwca 2021 roku po raz kolejny zgromadziliśmy się na wzgórzu Wawelskim przy grobie patronki Grup Apostolskich RAM – Królowej Jadwigi. Tradycją stało się to wydarzenie, do którego jako pierwszy zaprosił młodych sam ówczesny biskup Krakowa – ks. kard. Karol Wojtyła ponad 50 lat temu.

Miejscem naszego spotkania była Katedra na Wawelu, w której o 17.30 rozpoczęło się najważniejsze spotkanie – Eucharystia. W tej Mszy prosiliśmy, aby nadchodzące rekolekcje były dobrym, owocnym czasem, aby wniosły one do życia uczestników, animatorów, moderatorów, księży mnóstwo wspaniałych rzeczy. W kazaniu wygłoszonym przez księdza  Dawida Leśniaka usłyszeliśmy jak ważne jest patrzenie na drugiego człowieka sercem pełnym miłości, sercem Jezusowym. Święta Jadwiga, która cechowała się wielkim zamiłowaniem, dobrocią, oddaniem, ukazywała również swoje serce przepełnione Bożym patrzeniem na człowieka. Aby  móc obdarzać ludzi miłością, do której zostaliśmy powołani przez Boga, powinniśmy być właśnie blisko Niego, ponieważ On sam chce dać nam Swoje serce, które jest gorejącym ogniskiem miłości. Podczas tej pielgrzymki towarzyszyła nam również Schola RAM, która swoim śpiewem  nadała temu wydarzeniu jeszcze bardziej wspólnotowy charakter.

Do rekolekcji wakacyjnych nie pozostało już wiele czasu, dlatego też zawierzamy je naszej patronce, aby przez jej wstawiennictwo wypraszać potrzebną miłość do Boga, drugiego człowieka oraz do samego siebie. Św. Nasza Królowo Jadwigo, ucz nas dzisiaj tej mądrości, miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości! 

 

tekst: an. Martyna Szlachetka
foto: an. Daria Rembilas