Pielgrzymka do św. Królowej Jadwigi

Czy to już tradycja?

Stanowczo TAK! I to ponad 50-letnia!

 

1 czerwca 2021 spotykamy się przy grobie św. Królowej Jadwigi, patronki Grup Apostolskich RAM w Krakowie. Ta pielgrzymka to prośba ks. kard. Karola Wojtyły, kiedy w roku 1970 zaprosił młodych na Wawel po raz pierwszy.

Nasza pielgrzymka wpisuje się w uroczystą Nowennę przed liturgicznym świętem ku czci św. Królowej Jadwigi.

Zaprasza nas ks. Prałat Zdzisław Sochacki, proboszcz Katedry na Wawelu.

Zapraszamy się również nawzajem i 1 czerwca o godz. 17.30 zdobywamy wzgórze Wawelskie. 

P.S.
After: spotkanie Rady RAM na Salwatorze (Ok. 19.30)