OKIEM MODERATORA MARZEC 2021

 

Nr 3     Marzec 2021


WIDZIANE Z WIŚLNEJ

1.     Dni Skupienia dla OMC Animatorów. W pierwszy weekend marca w Bukowinie Tatrzańskiej po raz pierwszy spotkali się kandydaci na animatorów. Przy tegorocznym Studium Animatora online, był to tym bardziej ważny wyjazd. Mamy nadzieję, że w kwietniu spotka się w ten sam sposób druga część Studium.

2.     Grupy Parafialne. W pierwszym tygodniu marca zweryfikowaliśmy stan i kondycję naszych Grup w parafiach. Na chwilę obecną jest 60 grup parafialnych, z czego 36 grup powróciło do spotkań „na żywo”.

3.     Spotkanie duszpasterzy młodzieży. 8 marca odbyło się spotkanie duszpasterzy młodzieży naszej archidiecezji. Na spotkaniu obecny był bp Robert Chrząszcz, oddelegowany wśród biskupów do młodzieży. Spotkanie miało na celu zapoznanie ks. Biskupa z bieżącą kondycją naszych duszpasterstw, naszymi problemami i najbliższymi planami.

4.     Rada RAM. 10 marca odbyło się kolejne spotkanie naszej Rady Stowarzyszenia. Głównym punktem spotkania było przedstawienie pomysłów i planów na ożywienie naszych Grup w parafiach. Wnioski przedstawiła grupa robocza powołana na poprzedniej Radzie. Powstała komisja ds. kontaktu z grupami parafialnymi, której zadaniem będzie realizacja przedstawionych przez grupę roboczą zadań. Została również powołana grupa wsparcia finansowego przy naszym Skarbniku Stowarzyszenia, której zadaniem będzie poszukiwanie możliwego wsparcia do realizacji Rekolekcji Apostolskich. Najbliższe spotkanie Rady RAM – 14 kwietnia (online).

5.     Rekolekcje Wakacyjne. Marzec to miesiąc, w którym powstaje grafik Rekolekcji Wakacyjnych z przypisanymi miejscami oraz księżmi moderatorami. Na chwile obecną przygotowanych jest 27 turnusów. Ogłoszenie grafiku planowane jest na 4 kwietnia. Monitorujemy cały czas informacje w Kuratorium Oświaty na temat wypoczynku wakacyjnego, aby móc dostosować szczegółowe rozwiązania do obowiązujących w wakacje obostrzeń.

6.     Prawa Ręka RAM. Otrzymaliśmy 29 zgłoszeń, za co bardzo dziękujemy. Zgłoszenia zostały pogrupowane, omówione i jesteśmy na etapie kontaktowania się z poszczególnymi osobami i grupami, aby omówić szczegółowy plan działania każdej z grup. Oczywiście cały czas można się do programu jeszcze dopisać: http://grupyapostolskie.pl/post/prawa-reka

7.     Amicus w druku. 29 marca odbyło się spotkanie redakcji naszego Amicusa, podsumowujące zamknięty numer wiosenny o św. Janie Pawle II, który jest w drukarni i po świętach będzie dostępny na Wiślnej. Na spotkaniu omówione zostały tematy do następnego numeru, który ma być wydany na wakacje.

8.     Program Formacyjny. 30 marca spotkali się koordynatorzy pisanych konspektów na rekolekcje wakacyjne, aby omówić problemy i owoce dotychczasowej pracy. Wnioski ze spotkania dają nadzieję.


DOSTRZEŻONE WYDARZENIA

1.     Dni Skupienia dla OMC Animatorów. W pierwszy weekend marca w Bukowinie Tatrzańskiej po raz pierwszy spotkali się kandydaci na animatorów. Przy tegorocznym Studium Animatora online, był to tym bardziej ważny wyjazd. Mamy nadzieję, że w kwietniu spotka się w ten sam sposób druga część Studium.

2.     Adoracja na Salwatorze. 25 marca odbyła się kolejna Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Grup Apostolskich, którą jak zawsze poprowadziła nasza schola RAM.
 

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

1.     Publikacja grafiku rekolekcyjnego. To już 4 kwietnia.

2.     Dni Skupienia dla kandydatów na animatorów. W kwietniu planujemy Dni Skupienia dla kandydatów na Animatorów – część druga. Wszystko zależy od obowiązujących obostrzeń, czy wyjazd uda się zrealizować.

3.     Wiosenne porządki w domach rekolekcyjnych. Wzorem ubiegłego roku planujemy dwudniowy wyjazd do Zawadki i do Suchego na wiosenne porządki. Wszystkie ręce na pokład i każda para rąk się przyda. Terminy podamy już niedługo.

4.     Wydarzenia:
·      14.04. – spotkanie Rady RAM (online)
·      29.04. – Adoracja na Salwatorze (godz. 19.30)


GOSPODARSKIM OKIEM

W naszym domu rekolekcyjnym w Zawadce została zamontowana wytwornica piany w pomieszczeniu na olej opałowy, zostały uzupełnione elementy przeciwpożarowe wymagane przez przepisy. Zamontowany został czujnik gazu w kuchni oraz naprawione i wymienione termostaty w grzejnikach.
W Suchym zostały również przeglądnięte wszystkie grzejniki wymienione termostaty. Została wymieniona kabina prysznicowa w jednej łazience.
W Bukowinie w pokoju moderatorskim została wymieniona lampa.
Koszt wszystkich inwestycji, napraw oraz opłat za śmieci, rachunki za prąd, ścieki oraz koszty Dni Skupienia dla OMC animatorów to 6 700 zł
 
W naszym Biurze na Wiślnej zamówione zostały koperty z nadrukiem, które będą używane do bieżącej korespondencji oraz wysyłek sklepowych oraz ramki. To koszt 5 000 zł
 
Przychody w tym miesiącu to dwie darowizny na sumę 5 050 zł, za którą bardzo dziękujemy oraz wpłaty na Dni Skupienia dla OMC, które odbyły się na początku marca: 2 700 zł.

 
Zawsze i cały czas można nas wspierać, czytaj tutaj.
 
Bardzo dziękuję za ten miesiąc, którego hasłem była MĄDROŚĆ.
Życzę Wam radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych Bożej Wolności.

ks. Marcin