Nowy Rok! Nowa Wiślna!

Nowy Rok Formacyjny przynosi wiele zmian w naszym Duszpasterstwie.

Z dniem 31 sierpnia odchodzi od nas Pani Zosia. Bardzo dziękujemy jej za wytrwałą i oddaną pracę na Grup Apostolskich, szczególnie za opiekę nad Studium Animatora i ludzką twarz Biura na Wiślnej. Za wszystko składamy wielkie DZIĘKI, obiecujemy modlitwę i życzymy Bożej opieki na nowej placówce.

Od 1 września pracę w naszym duszpasterstwie rozpoczyna Pani Paulina. Życzymy jej Bożej opieki i radosnej służby dla naszej wspólnoty.

Z dniem 30 września pracę w naszym duszpasterstwie kończy moderatorka Natalia. Bardzo jej dziękujemy za wytrwałość i oddaną pracę dla naszej wspólnoty. Za wszelkie dobro, które jest jej udziałem dla nas wszystkich.

Od 1 października pracę rozpoczyna animatorka Asia. Życzymy jej wytrwałości i radości z pracy dla naszej wspólnoty.

Bardzo prosimy Was wszystkich: moderatorów, animatorów i uczestników o szczerą modlitwę w intencji naszych pracowników Biura.