NOWY PROGRAM FORMACYJNY RAM

Już nie możemy się doczekać Rekolekcji Wakacyjnych.
Zanim podamy wam pierwsze informacje organizacyjne - przedstawiamy Wam założenia formacyjne naszych rekolekcji,
które będą obowiązywały od tego roku. Jest to owoc rocznej pracy wielu ludzi.
W ciągu roku informowaliśmy postęp prac, a teraz przedstawiamy
OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU FORMACYJNEGO.

 

Rok temu w styczniu została wybrana nowa Rada Programowa RAM, która zaczęła porządkować dostępne konspekty na Rekolekcje Apostolskie, do pracy w parafii, okolicznościowe i inne. Wtedy też coraz więcej rozmów prowadziło do tego, aby w gąszczu różnych pomysłów na Rekolekcje Wakacyjne, stworzyć jeden, jasny model, który będzie realizowany w Ruchu Apostolstwa Młodzieży.
 
Z coraz częstszych rozmów prowadzonych w tym temacie zaczęła objawiać się całościowa wizja Programu Formacyjnego RAM realizowana podczas wakacyjnych i feryjnych Rekolekcji Apostolskich.
 
Dzisiaj jesteśmy na etapie ukończenia prac nad konspektami poszczególnych turnusów i przystępujemy do pisania konspektów na spotkania w grupach.
 
Dla osób, które jeździły już na Rekolekcje Apostolskie, wiele treści będzie się pokrywało. Większość treści nie jest nowa, bo jest istotą naszej działalności od 1973 roku. Zostało jednak wszystko pogrupowane i poukładane na nowo, a tam gdzie sytuacja tego wymagała – uzupełniono o nowe treści.
 
Poniżej przedstawiamy główne założenia nowego Programu Formacyjnego.
   

 

1. PODZIAŁ REKOLEKCJI

 

Dotychczasowe rekolekcje tematyczne są wielką siłą naszej działalności Apostolskiej. Staną się one teraz Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi, aby jeszcze bardziej wzmocnić ich Apostolski i rekolekcyjny przekaz.
 
Rekolekcje Formacyjne od samego początku istnienia Grup Apostolskich były najważniejszymi rekolekcjami, których zadaniem było formowanie dojrzałych i odpowiedzialnych za wiarę i Kościół chrześcijan, żyjących życiem sakramentalnym.
Znakiem wręczanym na zakończenie Rekolekcji Formacyjnych będzie krzyż Grup Apostolskich, na odpowiednim etapie z kolorowymi wpinkami, zgodnie z realizowanym stopniem formacji.

   
2. REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

 

To dobrze nam znane Rekolekcje taneczne, sportowe, teatralne, turystyczne i wszelkie inne rekolekcje tematyczne organizowane w naszym Ruchu. Ich podstawowym założeniem jest zaszczepienie w młodych ducha Bożego przez codzienną Eucharystię, modlitwę wspólnotową i indywidualną, spotkania w grupach. Osią tych rekolekcji jest realizacja swoich pasji i zainteresowań, w które wprowadzamy chrześcijańskiego ducha zdrowej rywalizacji. Stąd jasny podział planu dnia na tych rekolekcjach, gdzie do południa kształtujemy i formujemy naszego ducha, a po południu rozwijamy swoje zdolności i pasje. Wyjątkiem są rekolekcje turystyczne, gdzie program dnia uzależniony jest od długości i stopnia trudności wycieczek.

   
3. TEMATYKA REKOLKCJI EWANGELIZACYJNYCH

 

Zwyczajowy podział wiekowy rekolekcji to:
Młodsi – dla osób po 4 klasie szkoły podstawowej
Starsi – dla osób po 7 klasie szkoły podstawowej i uczniowie szkół średnich
 
Tematyka tych rekolekcji wpisana jest w liturgiczny bieg Kościoła. Tak jak niedzielna Liturgia Słowa podzielona jest na cykl trzy letni (rok A, rok B, rok C), tak również tematy naszych Rekolekcji Ewangelizacyjnych mają cykl trzyletni. Dla młodszych będą to tajemnice różańca, a dla starszych najbardziej znani Apostołowie. Uczestnicząc więc w tych rekolekcjach przez trzy lata – co roku będzie realizowana nowa treść.

   
4. REKOLEKCJE FORMACYJNE

 

Przez 47 lat kształtował się podział w rekolekcjach formacyjnych. Na początku były to tylko stopnie. Jednak z biegiem lata „oferta” formacyjna poszerzała się o kolejne grupy wiekowe. Dzisiaj obejmuje ona: od dzieci po klasie trzeciej szkoły podstawowej aż do studentów i młodzieży pracującej.
 
Tematyka Rekolekcji Formacyjnych podzielona jest na:
- etap 1 – Mały Apostoł – dla dzieci po 3, 4, 5 klasie szkoły podstawowej
- etap 2 – Młodzież przygotowująca się do bierzmowania – po klasie 6 i 7 szkoły podstawowej
- etap 3 – Młodzież ze szkół średnich
- etap 4 – Młodzież studiująca i pracująca
 
Tematy na poszczególnych etapach formacji są dopasowane do etapów rozwojowych uczestników.

   
5. ETAP 1 - MAŁY APOSTOŁ

 

Tematyka tego etapu formacji skupiona jest na treściach biblijnych. Każdy stopień jest osobnym tematem, a wszystkie razem składają się na spójną całość:
- Mały Apostoł 1 – dla dzieci po klasie 3 szkoły podstawowej – postacie Starego Testamentu ukazane są jako wzory przyjaźni z Bogiem i realizacji Bożego planu.
- Mały Apostoł 2 – dla dzieci po klasie 4 szkoły podstawowej – poznanie historii życia Jezusa jest nie tylko elementarną wiedzą każdego chrześcijanina, ale jest wchodzeniem w przyjaźń z Jezusem
- Mały Apostoł 3 – dla dzieci po klasie 5 szkoły podstawowej – postacie Apostołów pozwalają odkryć podstawowe zadanie chrześcijanina jakim jest Apostolstwo, czyli dawanie świadectwa wiary.
 
Na zakończenie tych rekolekcji uczestnicy otrzymują skórzany krzyż Grup Apostolskich.

   
6. ETAP 2 - REKOLEKCJE UBOGACENIA

 

Tematy tych rekolekcji są skupione na najważniejszych tajemnicach zbawienia przeżywanych w Roku Liturgicznym. Są one ubogaceniem dotychczasowego życia wiary, które ma pomóc w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz ubogacenia wiary zaraz po jego przyjęciu.
- młodzież po klasie 6 – rekolekcje skoncentrowane są na Tajemnicy Objawienia, które zrealizowało się w przyjściu Jezusa na świat
- młodzież po klasie 7 – rekolekcje skoncentrowane są na Tajemnicy Odkupienia, które dokonało się przez śmierć Jezusa na krzyżu oraz Jego cudowne Zmartwychwstanie.
 
Na zakończenie tych rekolekcji uczestnicy otrzymują skórzany krzyż Grup Apostolskich z wpinką koloru pomarańczowego.

   
7. ETAP 3 - STOPNIE FORMACYJNE

 

To podstawowy i najważniejszy etap Formacji Apostolskiej, dlatego ważne jest, aby przeżyć wszystkie trzy stopnie na tym etapie, aby nie pomijać żadnego z nich.
Od samego początku istnienia Grup Apostolskich przyświecała myśl, aby wychowywać młodych ludzi do życia sakramentalnego, które jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Sakramenty są drogą uświęcenia człowieka i tym samym najpewniejszą drogą zbawienia.
 
Stopień 1 – Rekolekcje Wtajemniczenia – dla młodzieży po 8 klasie szkoły podstawowej – oparte na pierwszych dwóch najważniejszych sakramentach: chrzcie, który jest bramą innych sakramentów i wejściem w rodzinę Bożą oraz bierzmowaniu, które jest szczególnym wylaniem Ducha Świętego, aby swoją wiarę mężnie wyznawać. Stopień ten jest naturalną drogą młodego człowieka, który przyjął sakrament bierzmowania.
Na zakończenie tych rekolekcji uczestnicy otrzymują skórzany krzyż Grup Apostolskich z wpinką koloru żółtego.
 
Stopień 2 – Rekolekcje Pogłębienia – dla młodzieży po 1 klasie szkoły średniej – oparte na sakramentach: pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Jest okazją do pogłębienia treści przeżytych na 1 stopniu, aby uczestnictwo w tych sakramentach było jeszcze bardziej świadome i nadawało sens codziennym wyzwaniom.
Na zakończenie tych rekolekcji uczestnicy otrzymują skórzany krzyż Grup Apostolskich z wpinką koloru niebieskiego.
 
Stopień 3 – Rekolekcje Dojrzałości – dla młodzieży po 2 klasie szkoły średniej – oparte na sakramentach: kapłaństwa i małżeństwa. To czas rozeznawania i kształtowania w sobie dojrzałej postawy i wyboru życiowej drogi.
Na zakończenie tych rekolekcji uczestnicy otrzymują skórzany krzyż Grup Apostolskich z wpinką koloru czarnego.

   
8. ETAP 4 - REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH
 

Stopień 4 – jest propozycją dla studentów i młodzieży pracującej, dla naszych animatorów i moderatorów, ale nie tylko. Jest to stopień otwarty. To rekolekcje oparte na trzech cnotach teologalnych: wiara, nadzieja, miłość. Każdej przypisany jest jeden rodzaj modlitwy. Wszystko w cyklu trzyletnim. W tych rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które nie były na innych rekolekcjach Formacji Apostolskiej, a pragną pogłębić swoje życie religijne.
Na zakończenie tych rekolekcji uczestnicy otrzymują skórzany krzyż Grup Apostolskich z wpinką koloru białego.