Noworoczne zmiany w Duszpasterstwie

Z nowym Rokiem Formacyjnym dokonały się zmiany w naszym Duszpasterstwie.

W dniu 25 sierpnia zakończył pracę ks. Sebastian Baster. Dziękujemy mu za jego zaangażowanie, każdy poprowadzony dzień Skupienia i wszystko czym ubogacił naszą wspólnotę.

W dniu 31 sierpnia pracę w naszym Duszpasterstwie zakończyła an. Asia Baran. Dziękujemy jej za rok pracy, cierpliwość i każdą podjętą inicjatywę.

Z dniem 26 sierpnia witamy wśród nas ks. Dariusza Biernata i życzymy siły do wytrwałej i radosnej służby.

Z dniem 1 października witamy w naszym Duszpasterstwie an. Marlenę Smarduch i życzymy radości i satysfakcji z pracy dla naszej wspólnoty.

Bardzo prosimy Was wszystkich: moderatorów, animatorów i uczestników o szczerą modlitwę w intencji pracowników naszego Duszpasterstwa.