Muzyczne Dni Skupienia

MUZYCZNE DNI SKUPIENIA

„Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą” Św. Jan Paweł II

W miniony weekend (28.02 - 01.03.2020 r.) dom rekolekcyjny w Zawadce wypełnił się muzyką i modlitwą.

Pierwsze Muzyczne Dni Skupienia zapadną w naszej pamięci jako wspaniały czas śpiewania na korytarzu w każdej wolnej chwili i życia z Bogiem pod jednym dachem. 
Wspólna modlitwa szła w parze ze śpiewaniem, a warsztaty emisji głosu jeszcze bardziej w tym pomogły. Nie brakło również miejsca na poznawanie się i wymianę doświadczeń. 

Czas wspólnoty i śpiewu się nie skończył - na Wiślnej co czwartek o 18.15 spotkanie Scholi RAM :)

Zapraszamy!