Kurs Nowe Życie z Bogiem

W dniach 15-17 listopada 2019 roku odbył się ”Kurs Nowe Życie z Bogiem” w Bukowinie Tatrzańskiej. Jak co roku wykłady prowadziły siostry ze zgromadzenia Koinonii św. Pawła z Kielc. Kandydatom na animatorów bacznie przyglądał się ks. Marcin Rozmus oraz pani Zofia. Oprócz spotkań formacyjnych miały miejsce także różne nabożeństwa mające na celu jak najbardziej zbliżyć młodych do osoby Boga oraz uświadomić, że kocha On każdego osobiście i to właśnie w nim powinniśmy odrodzić się na nowo.

Jednym z pierwszych nabożeństw było odnowienie Chrztu Świętego, było ono niezbędne, aby unaocznić prawdziwe narodzenie z Ducha Świętego. Kolejno odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której uczestnicy uznali Jezusa za swojego Pana i oddali mu swoje życie. W dzień wyjazdu, przyszli animatorzy wzięli udział w liturgii, w której zawarty był akt przebaczenia, ponieważ jego brak jest ogromną blokadą do przyjęcia Ducha Świętego.  Warto jest więc przebaczać i otworzyć się na Pocieszyciela. Wzrastanie w nowym życiu wiąże się także z przebywaniem we wspólnocie, dlatego podczas sobotniego wieczorku, aby zacieśnić naszą wspólnotę i lepiej się poznać uczestnicy wraz z gośćmi i opiekunami  zorganizowali wieczór integracyjny.

Wszystkim towarzyszyła wspaniała i radosna atmosfera. Nie mogło braknąć także ruchu, dlatego tanecznym krokiem ruszyli do zabawy. Jednakże najważniejszym punktem każdego dnia była Eucharystia podczas której Słowo Boże głosił ksiądz moderator. Przekazywał on, że podczas Mszy Świętej przeżywamy najbliższe spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem oraz, że właśnie ten sakrament daje nam największą siłę, aby narodzić się na nowo. ”…Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (J 3,3)

np | Bukowina Tatrzańska