Kontrole na naszych wakacyjnych turnusach

Pierwsze turnusy zostały rutynowo skontrolowane przez pracowników Kuratorium.

W środę 30 czerwca skontrolowany został turnus w Zawadce, a 1 lipca turnus w Zembrzycach. Kontrolowano wszystkie dokumenty, uprawnienia kierownika i wychowawców, należyte przygotowanie turnusów pod względem formalnym oraz dostosowania rekolekcji do obowiązujących wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Obie kontrole wypadły bardzo dobrze. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Nie otrzymaliśmy żadnych zaleceń do poprawy.

We wtorek, 6 lipca 2021, nasze rekolekcje zostały rutynowo skontrolowane przez SANEPID.

Skontrolowane zostały: 
– Mały Apostoł w Kamionnej
– Sportowe Młodsi w Trzcianie
– klasa 8 w Zawadce

Kontrole obejmowały wdrożenie procedur zapobiegającym rozprzestrzenianiu się koronawirusa, przestrzeganie zasad sanitarnych w czasie rekolekcji w pokojach uczestników, w jadalni i kuchni.

Wynik wszystkich kontroli jest bardzo dobry – bez zastrzeżeń.

 

Przy tej okazji przypominamy, że wszystkie nasze turnusy są zgłaszane do Kuratorium i spełniają wszystkie wymogi formalne, mieszkalne i sanitarne. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo uczestników i ich radosny i wartościowy wypoczynek.