KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

W dniu 10.10.2020 zaplanowany jest nasz Dzień Wspólnoty RAM w Sanktuarium św. Jana Pawła II, w czasie którego pobłogosławieni zostaną nowi animatorzy moderatorzy.

W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących zgromadzeń i organizowaniu uroczystości podjąłem decyzję o odwołaniu Agapy. Wszystkie pozostałe punkty programu: Adoracja i Eucharystia odbywają się normalnie w kościele górnym Sanktuarium. Tym bardziej proszę, abyśmy w tym czasie spotkania z Jezusem Eucharystycznym budowali prawdziwą apostolską wspólnotę, której widocznym znakiem, będzie trwanie przy Panu.

Każdy uczestnik Dnia Wspólnoty:

  • jest osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności takie jak: kaszel, gorączka, duszność, bóle mięśni, utrata węchu i smaku
  • nie miał świadomego kontaktu i nie zamieszkiwał z osobą zakażoną korona wirusem oraz z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny;
  • ma pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie udziału w spotkaniach oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19 i w razie zakażenia nie będzie z tego powodu czynić zarzutów ani wysuwać roszczeń względem Organizatora wydarzenia
  • ma pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe;

Proszę o odpowiedzialne podejście do udziału w sobotniej uroczystości: zachowanie odpowiedniego dystansu, dezynfekcję rąk i zasłanianie ust i nosa, aby nasz Dzień Wspólnoty był spotkaniem radosnym i prawdziwie świątecznym dla wszystkich.

Do zobaczenia w sobotę, u św. Jana Pawła II.
ks. Marcin Rozmus