Inauguracja Roku Formacyjnego 2021/2022

“Jesteśmy stworzeni do wyższych rzeczy” - Ta myśl Świętego Stanisława Kostki 18 września poprowadziła Ruch Apostolstwa Młodzieży do rozpoczęcia kolejnego roku formacyjnego. To w jego święto spotkaliśmy się aby razem rozpocząć ten intensywny okres. 

Dzień Inauguracji zaczęliśmy od spotkania Studium RAM 2020/21 o 10:30. Od razu po nim przeszliśmy do najważniejszego punktu dnia - Mszy Świętej, której w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich przewodniczył ksiądz Wojciech Leśniak. Na niej też w kazaniu, od ks. Kamila Gołuszki, mogliśmy usłyszeć te piękne słowa Świętego Stanisława Kostki, które przypominają nam o tym, że Bóg przeznaczył nas do ważnych rzeczy. Od razu można odnieść to do tego, co właśnie się zaczyna - nowego roku formacyjnego, głoszenia Ewangelii w całej naszej wspólnocie i w grupach parafialnych; szerzenia miłości Chrystusa wśród młodych. Później znalazł się jeszcze czas na dalsze wydarzenia. Było to na przykład spotkanie nowego studium RAM 2021/2022, powakacyjne spotkanie moderatorów czy wspólna agapa. 

To wszystko by rozpocząć nowy rok formacyjny w naszej wspólnocie. Razem z dniem inauguracji na wiele z nas przypadną nowe albo stare obowiązki, pojawią się pomysły, wyzwania, cele oraz wiele okazji do spotkań z innymi.  Na nowy rok prosimy Boga o siłę i wszyscy mamy nadzieję, że nasze głoszenie będzie zgodne z jego wolą. 

tekst: an. Szymon Kopacz
foto: an. Daria Rembilas

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
SIĘGNIJ PO KALENDARIUM!