Inauguracja oraz Dzień Wspólnoty RAM

Zbliżają się dwa ważne wydarzenia dla naszego Ruchu, poniżej przedstawiamy program tych wydarzeń:

 

Do zobaczenia!

 

Nasze spotkania odbywają się w czasie epidemii.

Dlatego należy pamiętać o odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych przestrzegając zaleceń sanitarnych.

 

1.  Uczestnik spotkania jest osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności takie jak: kaszel, gorączka, duszność, bóle mięśni, utrata węchu i smaku;
2.  W ostatnich 10 dniach przed dniem spotkania, uczestnik nie przebywał na kwarantannie, a także nie miał świadomego kontaktu i nie zamieszkiwał z osobą zakażoną korona wirusem oraz z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie od formy tej kwarantanny;
3.  Uczestnik ma pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w trakcie udziału w spotkaniach oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19 i w razie zakażenia nie będzie z tego powodu czynić zarzutów ani wysuwać roszczeń względem Organizatora wydarzenia;
4.  Uczestnik ma pełną świadomość tego, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a tym samym zachorowania na COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe;
5.  W związku z zamiarem uczestnictwa w Inauguracji oraz Dniu Wspólnoty RAM zobowiązuję się do zapewnienia, we własnym zakresie, środków ochrony osobistej – maseczki lub przyłbicy.
6.  Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury. Organizator spotkania zapewnia podstawowe środki ochrony przez dostęp do środków dezynfekcyjnych. 
7.  Uczestnik spotkania zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Moderatora Diecezjalnego Ks. Marcina Rozmusa, jeżeli któraś z ww. okoliczności ulegnie zmianie w ciągu 7 dni po zakończeniu spotkania.