FERIE 2022 WAŻNA INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy zapis Regulaminu Rekolekcji Apostolskich FERIE 2022 dotyczący kwalifikacji uczestnika na poszczególne stopnie.

"I stopień - Uczeń klasy 1 szkoły średniej i starsi"
Przez taki zapis rozumie się, że na pierwszy stopień kwalifikowane są osoby, które w obecnym roku szkolnym uczęszczają do klasy I szkoły średniej.

"II stopień - po I stopniu oraz uczeń klasy 2 szkoły średniej i starsi"
Przez taki zapis rozumie się, że na drugi stopień kwalifikowane są osoby, które uczestniczyły w stopniu pierwszym, a w obecnym roku szkolnym uczęszczają do klasy II szkoły średniej.
W sytuacji, kiedy uczestnik był już na pierwszym stopniu i uczęszcza do I klasy szkoły średniej, należy kierować go na I stopień, zgodnie z wiekiem uczestnika. 
W sytuacji, kiedy uczestnik nie był na I stopniu i uczęszcza do II klasy szkoły średniej, może być skierowany na rekolekcje I lub II stopnia.

"III stopień - po II stopniu oraz uczeń klasy 3 szkoły średniej i starsi"
Przez taki zapis rozumie się, że na trzeci stopień kwalifikowane są osoby, które uczestniczyły w stopniu drugim, a w obecnym roku szkolnym uczęszczają do klasy III szkoły średniej. 
W sytuacji, kiedy uczestnik był już na drugim stopniu i uczęszcza do II klasy szkoły średniej, należy kierować go na II stopień, zgodnie z wiekiem uczestnika. 
W sytuacji, kiedy uczestnik nie był na II stopniu i uczęszcza do III klasy szkoły średniej, może być skierowany na rekolekcje II lub III stopnia.