Czcimy bł. Karolinę

Błogosławiona Karolino
Świeć nam przykładem cnoty męstwa
Bądź wzorem pracy i modlitwy
Czystości życia i męczeństwa.

z pieśni "Cudowny Kwiecie"

 

18 listopada przypada liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkównej, patronki domu i kaplicy "Domu Orłów" w Suchem.
 
Zapraszamy na Eucharystię ku czci bł. Karoliny 
we wtorek, 15 listopada 2022
o godz. 19:00